Natuurherstelwet nipt overeind in Europees Parlement

Woensdag nam het Europees Parlement haar standpunt in over de omstreden natuurherstelwet. De verwerping haalde het niet, en bij de eindstemming bleef de wet nipt overeind. Hilde Vautmans, Europees Parlementslid en lid van de commissie Landbouw en Plattelandsontwikkeling, stemde tegen.
 
Europees Parlementslid Hilde Vautmans: “Opnieuw was het Europees Parlement verdeeld over de natuurherstelwet. Ik heb tegen gestemd, omdat ik de wet niet evenwichtig vind. Natuurlijk ben ik voor natuurherstel. Wie niet. Maar ik ben tegen deze natuurherstelwet. De mensen moeten het wel nog kunnen betalen en onze KMO’s moeten het nog bolgewerkt krijgen. Dat is in deze versie van de tekst niet het geval. Ik vind het frappant hoe zo’n belangrijke wet met zo’n grote impact er ondanks zoveel verdeeldheid toch doorgeduwd werd. Dat is democratie op z’n smalst.”
 
“Maar de wet is erdoor dus we moeten er mee aan de slag. Ik hoop dat de Raad dit nog op de juiste manier gaat bijsturen. Niet alles aan deze wet is slecht. Het moet gewoon evenwichtiger naar onze boeren, naar onze middenklasse en naar onze KMO’s toe en ik geloof dat dat nog kan. De strijd tegen klimaatverandering is een prioriteit, maar we gaan die strijd maar winnen als we een gezonde natuur hebben, een gezonde industrie en een gezonde middenklasse die dit kan betalen. Klimaat, natuur, industrie en koopkracht gaan hand in hand. Het zijn vier poten van dezelfde stoel. Neem één van die vier poten weg, en we staan wankel”, besluit Vautmans.

Veerle R

Ik woon in Sint-Truiden

Learn More →