Het Departement Zorg van de Vlaamse overheid heeft een zorgcoördinator aangesteld voor de flatbewoners op Triamant

Het lokaal bestuur Sint-Truiden en het Zorgbedrijf Sint-Truiden hebben vanmiddag samengezeten met de zorgcoördinator aangesteld door het Departement Zorg. Daarin werden onder andere de noden met betrekking tot zorg, zorgpermanentie, voedselvoorziening en logistieke ondersteuning besproken. De voorbije twee weken werd hierin al heel wat voorbereidend werk gedaan. Dagelijks staan medewerkers van het lokaal bestuur, samen met een team zelfstandige verpleegkundigen en vrijwilligers, immers de bewoners bij.

Daarnaast is op vraag van verschillende zorgbehoevende bewoners gezocht naar andere woongelegenheden, aangepast aan hun specifieke noden. Tien bewoners verhuisden ondertussen naar een woon -of zorginstelling. Nog een zevental andere bewoners met hoge zorgbehoeften overwegen hetzelfde. Een overplaatsing gebeurt steeds in samenspraak met de bewoner en diens familie.

Door het faillissement van PatriVelm moeten er nieuwe afspraken gemaakt worden rond het beheer van de site. Daarom heeft het management van Orelia Ter Velm, de uitbater van het woonzorgcentrum op de site, een eerste overleg gehad met de curator. Daarbij werd beslist dat Orelia tijdelijk een onthaalmedewerker mag aanstellen om de permanentie aan de balie op weekdagen te voorzien. Ook zal de uitbater de afvalophaling en het onderhoud van de gemeenschappelijke delen de komende tijd organiseren.

Veerle R

Ik woon in Sint-Truiden

Learn More →