Recordaantal leerlingen voor Truiense zomerscholen

Vrijdag 25 augustus werden de Zomerscholen in Sint-Truiden feestelijk afgesloten in GO! Basisschool De Zonnebloem in Wilderen. Het lokaal bestuur Sint-Truiden heeft, net zoals de voorgaande jaren, drie basisscholen ondersteund die zich engageerden als zomerschool. GO! BS De Letterfant, GO! BS De Zonnebloem en GO! BS Momentum ontvingen deze zomer een recordaantal leergierige kinderen.

Een aantal leerlingen kunnen na het einde van dit schooljaar extra ondersteuning gebruiken. Niet alleen kinderen met een leerachterstand zijn welkom, maar ook kinderen met leerhonger kunnen terecht bij de zomerschool. In Sint-Truiden engageerden GO! BS De Letterfant, GO! BS De Zonnebloem en GO! BS Momentum om een zomerschool te organiseren na de oproep van het Vlaams Ministerie van Onderwijs.

Samenwerking tussen het onderwijs en de stad

“Dit jaar schreef een recordaantal leerlingen zich in voor de zomerscholen. Met in het totaal zo’n 350 leerlingen, scoorden we in Sint-Truiden dit jaar het hoogst sinds het ontstaan van de zomerscholen. Daarom zijn we alle leerkrachten extra dankbaar dat ze tijdens hun verlof 10 dagen hebben geëngageerd voor dit initiatief. De zomerscholen gingen door van 14 augustus tot en met 25 augustus, telkens van 9u tot 16u. Dat zoveel kinderen hebben deelgenomen, geeft de noodzaak weer”, zegt schepen van Flankerend Onderwijsbeleid Nina Kvikvinia.

“Als stad zetten we hier onze brugfiguren op in om brede school-activiteiten te organiseren in samenwerking met de scholen. De boog kan niet altijd gespannen staan. Daarom bieden de zomerscholen een leuke mix tussen lessen en ontspanning. Daarom betalen we ook een aantal kleine activiteiten, zoals een zwembeurt, mee. Na twee intensieve weken zijn we er zeker van dat deze kinderen goed zijn klaargestoomd voor de start van het nieuwe schooljaar”, vervolgt schepen Kvikvinia.

Tevreden directies

Coördinator van de zomerscholen, Germaine Plevoets, is alvast zeer positief over de geboekte resultaten. “Op basis van voorgaande jaren valt op te merken dat de leerresultaten van de deelnemers gedurende de afgelopen schooljaren aanzienlijk zijn verbeterd, wat een begrijpelijke ontwikkeling is. Sommige studenten hebben namelijk beperkte blootstelling aan de Nederlandse taal tijdens schoolvakanties. Anderen kunnen eveneens profiteren van een extra zetje om hun kennis op te frissen na een periode van 6 weken vakantie, waarbij enige denkoefening welkom is. Bovendien hebben leerkrachten ook aangegeven dat leerlingen beter voorbereid zijn na het bijwonen van een zomerschool. Hopelijk kunnen we ook volgend jaar onze zomerscholen opnieuw openen.”

Foto’s @Stad Sint-Truiden

Veerle R

Ik woon in Sint-Truiden

Learn More →