Huidige droogtemaatregelen in Limburg

Vanaf 20 juli 2023 wordt het tijdelijk onttrekkingsverbod dat sinds 10 juni van kracht is, uitgebreid voor alle onbevaarbare waterloop het Limburgse grondgebied. Dit naar aanleiding van het droge weer van de afgelopen periode. De recente neerslagperiodes met een eerder buiig karakter hebben geen wezenlijke impact op de situatie van de onbevaarbare waterlopen.

Zolang dit verbod van kracht is, mag er geen water geput worden, tenzij in een aantal uitzonderlijke gevallen (o.a. hulpdiensten).

Meer informatie over droogte en het onttrekken van water kan u vinden op onze website https://crisis-limburg.be/droogte-en-watergebruik/

Foto ter illustratie

Veerle R

Ik woon in Sint-Truiden

Learn More →