Verdere opvolging crisismanagement Triamant Velm

Op vrijdag 7 juli organiseren het lokaal bestuur Sint-Truiden en het Zorgbedrijf van 18u tot 19u een infomoment op de site in Velm. Alle bewoners van de flats van Triamant en hun familie worden hiervoor uitgenodigd.

“Het infomoment komt er voor de bewoners van de flats van Triamant en voor hun familie. We willen hen verder informeren over de maatregelen die het lokaal bestuur de voorbije week genomen heeft rond zorgpermanentie en maaltijdbedeling. Gezien er geen problemen zijn bij het woonzorgcentrum Orelia, voorzien we voor deze bewoners geen verdere toelichting door het lokaal bestuur. Zoals steeds kunnen zij met hun vragen terecht bij het management van Orelia”, zegt burgemeester Ingrid Kempeneers.

Ondertussen is bevestigd door het Agentschap Zorg en Gezondheid dat de flats van Triamant geen erkende assistentiewoningen zijn. Dit betekent dat deze woningen onder de regelgeving van particuliere huurwoningen vallen.

“Het is erg belangrijk dat de bewoners van de flats de modaliteiten van hun huur- en/of zorgcontract grondig nalezen en zich eventueel juridisch laten bijstaan”, vertelt Pascy Monette schepen van Sociale zaken. “We begrijpen dat de bewoners en hun familie met heel veel vragen zitten. Wij delen die bezorgdheid en hopen tijdens het infomoment meer duidelijkheid te geven over wat het lokaal bestuur en het Zorgbedrijf voor hen in deze situatie kunnen betekenen. We garanderen dan ook dat we verder blijven zorgen voor de zorgpermanentie en de maaltijden tot er een structurele oplossing wordt gevonden.”

Veerle R

Ik woon in Sint-Truiden

Learn More →