Hondenvijver sluit preventiefomwille van vermoeden blauwalg

Vandaag is bij burgemeestersbesluit beslist om de hondenvijver gelegen aan de Trudobron preventief te sluiten. Het vermoeden bestaat dat er blauwalgen in het water bloeien. Deze cyanobacteriën houden gezondheidsrisico’s in voor mens en dier. De hondenvijver blijft gesloten tot laboresultaten aantonen dat de waterkwaliteit in orde is.

Bij warm weer en weinig stroming op een waterloop of vijver verhoogt de kans dat blauwalgen zich vormen op waterlopen of in vijvers. Ze tonen zich als een soort van blauwgroene soms roodbruine, olieachtige laag op het water. Zowel enkele oplettende burgers als de stadsdiensten hebben deze drijflaag vastgesteld. Daarop besliste burgemeester Ingrid Kempeneers bij burgemeesterbesluit om de hondenvijver en de zone errond preventief te sluiten om de gezondheid van dieren en eventuele personen te vrijwaren.

Blauwalgen kunnen voor zowel mensen als dieren schadelijk zijn. Menselijk contact met blauwalgen kan leiden tot allerlei gezondheidsklachten, zoals diarree en braken, irritatie van de ogen, oren en huid, hoofdpijn en luchtwegklachten. Als honden drinken van water besmet met blauwalgen kan dit zorgen voor aantasting van lever en centraal zenuwstelsel.

“We nemen geen enkel risico. Pas als de waterkwaliteit bij zekerheid in orde is, zal de hondenzwemvijver opnieuw toegankelijk zijn”, vertelt schepen van dierenwelzijn Mieke Claes.


“Meten is weten. Daarom laten we met spoed staalnames uitvoeren. Tot we de resultaten hebben van de analyse naar de waterkwaliteit van de hondenvijver nemen we preventieve maatregelen. Als de waterkwaliteit gunstig is kunnen onze geliefde viervoeters opnieuw naar hartenlust ravotten in het water”, besluit burgemeester Ingrid Kempeneers.

Archieffoto van de hondenzwemvijver

Veerle R

Ik woon in Sint-Truiden

Learn More →