Feestelijke opening van nieuwe ontmoetingsplek in Runkelen

Op zondag 2 juli opende het lokaal bestuur Sint-Truiden een gloednieuw speeltuintje aan ontmoetingscentrum den Andries in Runkelen. Met de start van de zomervakantie belooft deze locatie dé speel- en ontmoetingsplek te worden voor kinderen en jongeren uit de buurt. De plaatsing van deze speeltoestellen is een belangrijk onderdeel binnen de initiatieven ‘Zorgzame Buurten’ en ‘Dorpspunten’.

“Begin 2021 startten we in Sint-Truiden met de uitrol van het project ‘Zorgzame buurten’, onder begeleiding van SAAMO Limburg. Eén van de dorpen waarin dit project werd opgestart, is Runkelen. Het team ‘Zorgzame buurten’ ging in gesprek met de buurtbewoners om zo de sterke punten én uitdagingen van hun geliefde dorp in kaart te brengen. Uit dit buurtrapport kwam onder andere naar voor dat er in Runkelen een tekort aan ontmoetingsplaatsen en -activiteiten is voor kinderen en jonge gezinnen”, zegt schepen van Wijk- en dorpszaken Stijn Vanoirbeek.

Lees verder onder de foto.

“Deze ontmoetingsplaats is er gekomen door en voor de buurtbewoners”, zegt schepen van Jeugd Nina Kvikvinia. “We zijn samen met de buurt op zoek gegaan naar leuke ideeën, we hebben samen de ontwerpen besproken en financiële middelen verzameld. Het resultaat is dit mooi speeltuintje waar alle kinderen uit de buurt zich volop kunnen uitleven en waar ouders een gezellig praatje kunnen slaan.”

“Naast deze speeltuin zijn er nog meer initiatieven vanuit de buurt, in samenwerking met het team Zorgzame Buurten, ontstaan om ontmoetingsplekken en – momenten te creëren”, vult schepen van Sociale zaken Pascy Monette nog aan. “Denk maar aan het dorpscomité dat verschillende activiteiten organiseert en de vrijwilligers van het dorpspunt die hun schouders zetten onder het buurtrestaurant. Deze samenwerking tussen de verschillende diensten van het lokaal bestuur, buurtbewoners en verenigingen past perfect in de aanpak van ‘zorgzame buurten’ waarbij het versterken van sociale cohesie, inclusie en een goede samenwerking met het beleid de belangrijkste pijlers zijn.”

Lees verder onder de foto.

Het team Zorgzame buurten en Dorpspunten is een samenwerking van Buurtwerking en Vrijwilligerswerk van Lokaal bestuur Sint-Truiden, Zorgbedrijf en SAAMO Limburg. Voor het opstarten van de dorpspunten worden we ondersteund met projectsubsidies van LEADER, een subsidieprogramma dat deel uitmaakt van het Europese Landbouwfonds voor Plattelandsontwikkeling. Via dit subsidieprogramma bundelen de Europese Unie, de Vlaamse overheid en de provincies de krachten om het economisch en maatschappelijk weefsel van het platteland te versterken.

Meer info op www.sint-truiden.be/buurtwerking

Veerle R

Ik woon in Sint-Truiden

Learn More →