Audit rapport: College van burgemeester en schepenen in spoed bijeen

Het college van burgemeester en schepenen is vandaag in spoed samengekomen om de verdere aanpak van de maatregelen uit het rapport van Audit Vlaanderen te bespreken. Daarop zijn een aantal beslissingen genomen die op korte termijn worden doorgevoerd.

Wat staat er op korte termijn te gebeuren?

  1. Een besloten gemeenteraadszitting buigt zich verder over de resultaten van het onderzoek. De datum wordt momenteel bepaald in overleg met de auditeurs van Audit Vlaanderen die toelichting zullen geven bij het rapport.
  2. De verantwoordelijkheden binnen Team Financiën worden verder duidelijk afgebakend.  . 
  3. Er wordt binnen de organisatie een actieplan uitgewerkt om aan de aanbevelingen van Audit Vlaanderen tegemoet te komen.
  4. De nodige onderzoeken en tuchtprocedures zullen opgestart worden. 

Met deze maatregelen beoogt het college van burgemeester en schepenen een correct verloop van de procedures en wil het de continuïteit van de werking van de organisatie garanderen.

Veerle R

Ik woon in Sint-Truiden

Learn More →