Vivos Artes, de kunst van het leven
Onder een blakende zon vond vandaag (13/06/2023) de inhuldiging plaats van het project Vivos Artes,
een gezamenlijk project van de sociale huisvestingsmaatschappij cv Nieuw Sint-Truiden, vzw Vistha en
vzw het Heft. “het project bestaat uit vier gewone sociale appartementen en zes wooneenheden voor
jongvolwassenen die tijdens hun verblijf in dit project zelfstandig leren wonen” verduidelijkt Daniëlle
Starren, directeur van Nieuw Sint-Truiden. “Het Heft heeft aan ons het terrein in erfpacht gegeven en
Vistha staat in voor de begeleiding van de jongvolwassenen”. Er is een gezamenlijke tuin voorzien en
een gemeenschappelijke ruimte waar de jongeren alles krijgen aangeleerd.
“Psychiatrische problemen en armoede gaan vaak hand in hand”, kaart Benjamin Dalle, Vlaams
minister van Jeugd, Media en Armoedebestrijding, aan. “Daarom is het zó belangrijk dat de sociale
huisvestingsmaatschappij hierop inspeelt. Met het aanbieden van betaalbare huisvesting geeft het de
jongeren de kans hun leven terug op rails te zetten. We mogen jongeren met psychische
kwetsbaarheden niet loslaten. Daarom moeten we hen goed begeleiden. Een project als Vivos Artes
speelt daar een belangrijke rol in.”


Een innovatief project
Ondertussen worden er door Nieuw Sint-Truiden al meer dan 1.600 woningen en appartementen
verhuurd, maar de woonnood en de nood aan aangepaste projecten voor specifieke doelgroepen
blijven groot.


Door de drie hoofdactoren van dit project werd gezocht naar de mogelijkheid om een visie te realiseren
van sociale woongelegenheden, waarbij een aantal wooneenheden voorbehouden zouden worden
voor jongvolwassenen en dit specifiek voor jongeren met een psychische kwetsbaarheid. Bart Maes,
voorzitter Vistha vzw “Vivos Artes wil dan ook een veilige en geborgen haven bieden voor deze
jongvolwassenen. Om hen te helpen de nodige vaardigheden te ontwikkelen na een moeilijke en
kwetsbare periode in hun leven en ze te begeleiden in hun hersteltraject om zo zelfstandig mogelijk te
kunnen leven. Dankzij de goede samenwerking met cv Nieuw Sint-Truiden kunnen de jongeren in een
betaalbare studio werken aan hun herstel. De studio is op hun maat ontworpen: privacy kan, maar er
is ook plaats voor onderlinge interactie en ondersteuning in de gemeenschappelijke ruimte.”


“De buurt betrekken met het project was onze hoofdvisie”, geeft Eveline Kevers, voorzitter van
Nieuw Sint-Truiden, aan. Dit stadsdeel waarin het project is gevestigd omvat onder andere 17 andere
sociale woningen, het buurtrestaurant ‘Den Teluur’, woonzorgcentrum ‘Den Akker’, het psychiatrisch
ziekenhuis ‘Asster’, het psychiatrisch verzorgingstehuis ‘De Passer’ en private woningen. “Zo hopen
we samen met de nodige training, ondersteuning en begeleiding van vzw Vistha, deze jongeren een
plek te leren vinden in de samenleving. Het uiteindelijke doel is de doorstroming van de bewoners
naar de reguliere woonmarkt, mits aangepaste ondersteuning”.

Lees verder onder de foto.


“Sint-Truiden is een zorgstad,” vult burgemeester Ingrid Kempeneers aan. “Jongvolwassenen die een
traject in de zorgsector achter de rug hebben, hebben vaak heel wat bagage. Zelfstandig leren wonen
is voor hen een grote stap voorwaarts. Vivos Artes is een innovatief en waardevol project met een
hart dat jongeren vleugels geeft. Het is een troef voor Sint-Truiden.”


Jongeren kunnen binnen dit project wonen en trainen in een geborgen omgeving, waar ze deel zullen
uitmaken van een gemeenschap. Dit kaderde perfect binnen de subsidie oproep van de provincie
Limburg voor “Innovatieve woonvormen”. Deputé Inge Moors verduidelijkt: ‘Er is nood aan
betaalbare, gemeenschappelijke woonvormen voor jongvolwassenen die begeleiding nodig hebben.
Positief in het project ‘Vivos Artes’ is de samenwerking tussen de verschillende partners vanuit
verschillende sectoren om zowel de woonvraag als het zorgaspect en de integratie in de buurt aan te
pakken”. Door de financiële ondersteuning van de provincie kan hier werk van worden gemaakt.


Eindelijk in de steigers
Vandaag werd het project officieel ingehuldigd in het bijzijn van de voormalige directeurs Georges
Feucht (Nieuw Sint-Truiden) en Niek Geuens (vzw Vistha), die ondertussen met pensioen zijn, en hun
opvolgers Daniëlle Starren en Jonathan Cardoen. “We vonden het belangrijk om hen te betrekken bij
de opening omdat zij de initiatiefnemers waren van dit project” aldus Jonathan. “Naast het inhuldigen
van dit project, willen we vandaag vooral alle partners bedanken voor hun engagement en fantastisch
werk. Iedereen heeft zijn/haar steentje bijgedragen in wat naar mijn gevoel een prachtig concept is
wat zal resulteren in het creëren van opportuniteiten voor vele jongvolwassenen.”
Vivos Artes werd begin 2018 geselecteerd in het kader van de projectoproep “Experimenteel wonen”
van de Vlaamse overheid. Hierdoor kan er specifiek op deze doelgroepen worden ingespeeld. Ook
schepen Mieke Claes van de stad Sint-Truiden is verheugd met dit initiatief. “Vivos Artes is een
toonvoorbeeld in het kader van experimenteel wonen. Dit project begeleidt jongeren met een
psychische kwetsbaarheid in het zelfstandig wonen met als uiteindelijk doel om hen te laten
doorstromen naar de reguliere woonmarkt. Jongeren ondersteunen en op die manier meer weerbaar
maken voor de toekomst kan ik als schepen van wonen alleen maar positief onthalen. Dit vergroot
namelijk hun kansen op een gelukkige en succesvolle toekomst.”

Foto’s Stad Sint-Truiden

Veerle R

Ik woon in Sint-Truiden

Learn More →