“Natuurherstelwet moet terugnaar de tekentafel”

Vandaag werd er in het Europees Parlement een sterk debat gevoerd over de rol van landbouw in de groene transitie. Europees Parlementslid Hilde Vautmans (Renew Europe, Open Vld) beklemtoont dat het tempo en de strenge verplichtingen nefast zijn voor de landbouwsector.

Europees Parlementslid Hilde Vautmans (Renew Europe, Open Vld): “Niemand stelt de doelstellingen tegen de klimaatverandering in vraag. Maar het tempo en de verplichtingen zijn te hoog voor onze boeren. Tussen 2005 en 2020 is het aantal Europese landbouwbedrijven met 5,1 miljoen gekrompen. Dat is een derde van de Europese landbouwbedrijven. Bijna 1 000 boeren per dag. Landbouw was de stichtende factor van Europa. Ook nu nog is 40% van het Europese budget voorbehouden voor landbouw. De covid-pandemie en de oorlog in Oekraïne hebben duidelijk gemaakt dat we onze boeren nodig hebben. Landbouwers zijn bereid deel uit te maken van de groene transitie, en ze hebben daarbij al enorme inspanningen geleverd. We moeten haalbare doelstellingen stellen en ook compensaties voorzien en financiële ondersteuning.”
 
“De natuurherstelwet moet terug naar de Europese Commissie en aangepast worden. Het voorstel dat er nu ligt, blokkeert onze landbouw én economie volledig. Vlaanderen is één van de meest innovatieve regio’s in Europa, maar met deze wet gaan we niets meer kunnen ondernemen. Ook onze boeren zullen landbouwareaal verliezen en enorm beperkt worden in hun mogelijkheden. Deze wet is niet haalbaar,” aldus Vautmans.
 
“We hebben een grondige impactanalyse nodig van alle wetgevingsvoorstellen die er nog zitten aan te komen,” gaat Vautmans verder. “Het duurzaam gebruik van gewasbeschermingsmiddelen, de richtlijn industriële emissies, de herziening van EU-dierenwelzijn, we moeten duidelijk weten wat het betekent voor onze landbouw. We moeten de boerenstiel in Europa laten overleven en onze boeren laten boeren.”

Ik woon in Sint-Truiden

Learn More →