Misbruik van openbare vuilnisbakken aangepakt

In april 2023 zijn uitgebreide controles uitgevoerd op het sluikstorten van huishoudelijk afval in openbare vuilnisbakken in Sint-Truiden. In 16 van de 93 gecontroleerde openbare vuilnisbakken werd huishoudelijk afval gevonden met gegevens van de overtreder. Hiervan werd een bestuurlijk verslag opgesteld. Meerderjarige daders kunnen een GAS-boete (gemeentelijke administratieve sanctie) verwachten van maximaal 350 euro.

“Medewerkers van de reinigingsdienst vinden dagelijks huishoudelijk afval in de openbare vuilnisbakken en dat kan mogelijk een gevaar zijn voor de gezondheid van de gemeenschap. Het trekt ongedierte aan, het stinkt en bovendien dient dit soort afval op een specifieke manier verwerkt te worden. Daarnaast zitten de openbare vuilnisbakken onmiddellijk vol wanneer er zakken met huishoudelijk afval in worden gedeponeerd waardoor ze niet meer gebruikt kunnen worden zoals het hoort”, vertelt schepen van Huisvuil Johan Mas.

Om dit probleem aan te pakken, sloegen team Preventie & handhaving en de reinigingsdienst van het lokaal bestuur Sint-Truiden de handen in elkaar. De gemeenschapswachten gingen mee met de reinigingsploeg die instaat voor het ledigen van de openbare vuilnisbakken om zo controles uit te voeren op misbruik van vuilnisbakken.

Coachingtraject Mooimakers
Het lokaal bestuur Sint-Truiden zit in het coachingtraject van Mooimakers, het Vlaamse initiatief tegen zwerfvuil en sluikstort van de OVAM, Fost Plus en de VVSG, dat strijd voert tegen zwerfvuil en sluikstort.

“Samen met de experten van Mooimakers bouwen en implementeren we een efficiënt zwerfvuil- en sluikstortbeleid. Eén aspect hiervan is het uitwerken van een vuilnisbakkenplan voor een optimaal beheer van de straatvuilnisbakken. Straatvuilnisbakken zijn een efficiënt wapen in de strijd tegen zwerfvuil. Een vuilnisbak alleen volstaat natuurlijk niet. De juiste plaatsing en tijdige lediging zijn eveneens cruciaal. De uitrol van een vuilnisbakkenplan is nog volop bezig” vult schepen van Leefmilieu Nina Kvikvinia aan.

Sensibiliseren

“In onze strijd tegen zwerfvuil en sluikstort zullen dergelijke controles op regelmatige basis herhaald worden. Zwerfafval en sluikstort zijn niet alleen illegaal, het is ook schadelijk voor het milieu en de volksgezondheid. Daarom nemen we afvalbeheer serieus en dringen we er bij iedereen op aan hetzelfde te doen. Er zullen ook nog voorlichting- en bewustmakingscampagnes volgen om verantwoord afvalbeheer te bevorderen. Zo werken we samen met onze burgers aan een schonere en duurzamere stad”, besluit burgemeester Ingrid Kempeneers.

Het GAS-reglement van Sint-Truiden zegt het volgende:

Artikel 90 Het is verboden huishoudelijk afval te werpen in of achter te laten langs de openbare vuilnisbakken of afvalcontainers, kledingcontainers, glasbollen of glasbakken.

Artikel 91 Het is verboden in de openbare vuilnisbakken ander dan ter plaatse geproduceerd afval te deponeren.

Veerle R

Ik woon in Sint-Truiden

Learn More →