Anoniem drugsmeldpunt Limburg maakt balans op na 4 jaar

Het anoniem drugsmeldpunt Limburg werd opgestart in april 2019 om burgers de kans te geven om op anonieme wijze melding te maken van signalen die wijzen op drugsproductie. Dit via het gratis oproepnummer : 0800/20.877.   Samen met de burgers willen politie en parket Limburg op die manier de strijd aangaan tegen drugscriminaliteit en de slechte invloed van drugsproductie op onze veiligheid, onze  gezondheid en onze leefomgeving.

Dankzij het anoniem drugsmeldpunt zijn er, gedurende het 4-jarig bestaan, verschillende plantages en locaties gekoppeld aan cannabisteelt ontdekt, werden er labo’s voor productie van synthetische drugs ontdekt, maar ook een synthetische dumping. Daarnaast waren er ook veel meldingen omtrent het dealen van drugs, die in verder onderzoek eveneens tot positieve resultaten hebben geleid.  

In 2019 nam  het drugsmeldpunt een voorzichtige start met 169 meldingen, in 2020 registreerde men 226 meldingen, in 2021 steeg dit aantal naar 395 meldingen en in 2022 werden er maar liefst 477 meldingen verwerkt. Tot eind december 2022 zijn er in totaal reeds  1267 meldingen binnengekomen. Gemiddeld leidt ongeveer 30% van deze meldingen tot extra politionele informatie in lopende of nieuwe onderzoeken. Iets meer dan 10% van de meldingen levert een onmiddellijk positief resultaat op waarbij een labo, plantage of dumping wordt aangetroffen.

Vorig jaar werden er, dankzij de alertheid van de melders, 14 plantages en 2 synthetische labo’s ontdekt in Limburg. Van alle meldingen die in 2022 werden geregistreerd bood 39% extra politionele informatie. 39 van de 477 meldingen zorgden in 2022 voor een positief resultaat, dit wil zeggen dat 39 meldingen effectief hebben gezorgd voor de ontdekking van een druggerelateerd feit.  Dankzij het meldpunt wordt er ook informatie verzameld over mogelijke drugsdealers en bepaalde hotspots of over drugsfeestjes. Ook aan die meldingen wordt de nodige politionele aandacht geschonken.

Om de meldingsbereidheid van de burger te verhogen maar ook om de bekendheid van het anoniem drugsmeldpunt bij het grote publiek te vergroten, werden doorheen de jaren verschillende inactieven genomen. Er werden infoavonden (“Smell it”) georganiseerd waarbij deskundigen vanuit parket, federale politie of het NICC burgers wijzen op de gevaren van drugsproductie maar die hen ook de signalen aanreiken die kunnen wijzen op de aanwezigheid van een drugslabo, synthetische dumping of plantage. In mei 2020 werd er een website, www.anoniemdrugsmeldpuntlimburg.be, gecreëerd zodat sindsdien ook online meldingen mogelijk zijn. Ondertussen gebeurt ¾ van de meldingen online. In juni 2021 werd beslist alle (toen 230) Limburgse politievoertuigen uit te rusten met een banner van het anoniem drugsmeldpunt Limburg, dit was mogelijk dankzij de financiële steun van de provincie. Daarnaast wordt er bij persberichten over drugslabo’s, dumpings of cannabisplantages steeds de aandacht gevestigd op het anoniem drugsmeldpunt Limburg.  

Belangrijk om weten is dat dit initiatief, de opstart en opvolging van het drugsmeldpunt Limburg gedragen wordt door de goodwill en extra inspanningen van de medewerkers.

De productie van drugs wordt een steeds groter probleem, ook in Limburg. Die productie heeft gevolgen voor onze veiligheid, onze gezondheid en onze leefomgeving. Drugsproductie is schadelijk voor ons allen. We kunnen dan ook niet hard genoeg benadrukken hoe belangrijk het is en blijft om de mensen aan te sporen melding te maken van verdachte situaties of gedumpt afval. Ruik je een vreemde, chemische geur? Zie je plots veel (nachtelijke) activiteit bij een leegstaand pand? Worden de ramen van een pand plots volledig dichtgemaakt?  Werden er vaten of bidons achtergelaten in de natuur? Bemerk je een achtergelaten bestelwagen, vaak zonder nummerplaat? Elke melding kan het verschil maken.

Veerle R

Ik woon in Sint-Truiden

Learn More →