Meldpunt schade door illegale raveparty

De illegale bijeenkomst is beëindigd. Oproep: geef je schade door aan je verzekering en vul daarnaast ook het schadeformulier in.
Dit is nodig om de schade en soort van schade in kaart te brengen in een globaal dossier inzake ‘opgelopen schade naar aanleiding van de illegale rave’. (www.sint-truiden.be/melding-schade)

Stand van zaken
De laatste personen hebben het terrein op bevel van de politie verlaten. Ondertussen zijn reinigingsploegen van de stad Sint-Truiden gestart met het schoonmaken van de straten en pleinen in de omgeving van de site. Het afval dat stadsdiensten, buurtbewoners, landbouwers of vrijwilligers inzamelen wordt opgehaald. Buurtbewoners kunnen achtergebleven afval vanaf dinsdagochtend ook melden via het ContactCenter van de stad op 011 70 14 14.

Schade melden

Verder is het belangrijk dat particulieren alle schade in eerste instantie aan hun eigen verzekeringsmaatschappij door te geven. Om een goed schaderapport in te dienen omschrijf je de schade nauwkeurig en zorg je eventueel voor duidelijke foto’s hiervan. Daarnaast opent het lokaal bestuur Sint-Truiden een meldpunt om een overzicht te krijgen van het aantal schadedossiers en de aard van de schade. Op de website https://www.sint-truiden.be/melding-schade kan men dit via het schadeformulier melden. Vanaf dinsdagochtend is het ContactCenter telefonisch bereikbaar om hierin te ondersteunen op het nummer 011 70 14 14. Buurtbewoners, bedrijven en landbouwers in de omliggende zone van het oud militair vliegveld ontvangen hierover nog een aparte communicatie.  

Veerle R

Ik woon in Sint-Truiden

Learn More →