Update – Illegale rave op militair vliegveld Brustem 1/5/2023 – 14u30

De illegale bijeenkomst is beëindigd. De laatste personen hebben het terrein op bevel van de politie verlaten. Ondertussen zijn reinigingsploegen van de stad Sint-Truiden gestart met het schoonmaken van de straten en pleinen in de omgeving van de site. Het afval dat stadsdiensten, buurtbewoners, landbouwers of vrijwilligers inzamelen wordt opgehaald. Buurtbewoners kunnen achtergebleven afval vanaf dinsdagochtend ook melden via het ContactCenter van de stad op 011 70 14 14.

Schade melden

Verder is het belangrijk dat particulieren alle schade in eerste instantie aan hun eigen verzekeringsmaatschappij door te geven. Om een goed schaderapport in te dienen omschrijf je de schade nauwkeurig en zorg je eventueel voor duidelijke foto’s hiervan. Daarnaast opent het lokaal bestuur Sint-Truiden een meldpunt om een overzicht te krijgen van het aantal schadedossiers en de aard van de schade. Op de website https://www.sint-truiden.be/melding-schade kan men dit via het schadeformulier melden. Vanaf dinsdagochtend is het ContactCenter telefonisch bereikbaar om hierin te ondersteunen op het nummer 011 70 14 14. Buurtbewoners, bedrijven en landbouwers in de omliggende zone van het oud militair vliegveld ontvangen hierover nog een aparte communicatie.  

Op de site

Politie en defensie zijn nog bezig met een ‘sweeping’ van het militaire domein. Zij hopen de operatie af te ronden rond 16u. Het hele terrein wordt onderzocht op achtergebleven spullen en schade, en eventuele achterblijvers die dieper in de bossen kamperen worden van het terrein weggeloodst. In tegenstelling tot een lokale fuif waar de organisatoren na afloop alles opruimen, zal defensie zwaar moeten investeren om het terrein terug proper en veilig in orde te krijgen.

Verder kunnen alle gekende natuurverenigingen via de standaardprocedure toegang vragen om de schade die aan de natuur is toegebracht op te meten.

Ten slotte zullen de autoriteiten een follow-up doen om ervoor te zorgen dat het gebied schoon en veilig blijft. Defensie zal continu patrouilleren op het terrein in afwachting van het herstellen van de omheining en duurzamere infrastructuurwerken die het domein beter moeten afsluiten.

Het provinciaal crisiscomité blijft de situatie opvolgen. De inspanningen zijn momenteel gericht op nazorg en op het herstellen van de omgeving en de site.

Veerle R

Ik woon in Sint-Truiden

Learn More →