Boek 100+2 jaar Nieuw Sint-Truiden: Stenen en mensen vereeuwigd

Mooie en warme mensen laten stenen spreken.

Nieuw Sint-Truiden! Zo heet niet enkel het stadsdeel aan de rand van Sint-Truiden. Ook werd daar, nu bijna
102 jaar geleden, de kiem gelegd voor de oprichting van de eerste sociale huisvestingsmaatschappij van
Limburg. Het was dan ook niet verwonderlijk dat de stichters voor dezelfde naam kozen. Op 7 oktober 1921
werd de maatschappij opgericht. Pastoor van de Truiense parochie Sint-Pieter, Lambertus van Oost – hij was
de allereerste voorzitter van Nieuw Sint-Truiden – en enkele gegoede burgers uit de stad konden niet
wachten om aan de slag te gaan.


Op 30 juni houdt Nieuw Sint-Truiden op te bestaan onder deze naam. Met 18 andere actoren, die in
Limburg werkten rond sociaal wonen, gaat ze op in ’Wonen in Limburg’. Reden genoeg om met een boek
terug te kijken op de prestaties van Nieuw Sint-Truiden en op de uitdagingen waar ze voor stond.


Woningnood


Het boek geeft weer welke evoluties zich voordeden in de geschiedenis van de sociale huisvesting. De
schrijver, de medewerkers, het bestuur en elk geïnterviewde die meewerkte aan het boek vertellen ronduit
over leuke anekdotes, straffe verhalen en vooral hoe er werd geprobeerd om zoveel mogelijk mensen
verder te helpen.


De woonnood was van bij de start gigantisch. De vraag naar betaalbare woningen was groter dan het
aanbod. Voor de eerste bestuurders van Nieuw Sint-Truiden moest er snel en veel gebouwd worden. Dat
gebeurde ook! De eerste 70 jaar werden vooral grootschalige projecten gerealiseerd. Op meerdere locaties
in de stad werden wijken met 100 tot 300 sociale woningen rechtgezet. Ze leken op elkaar. Een
medewerker van Nieuw Sint-Truiden omschreef het goed: “Ik vond zelfs de voordeur, bij wie ik moest zijn,
niet terug, ze zien er allemaal hetzelfde uit.”


Tot zowat 1990 was de bouwmaatschappij enkel actief in de Sint-Truiden. Daarna kwamen de naburige
gemeenten Nieuwerkerken en Gingelom erbij. Mettertijd koos Nieuw Sint-Truiden ervoor om eerder
kleinschalige projecten te verwezenlijken. De woningnood milderen en de wachtlijsten doen slinken waren
en bleven prioriteit.


De verschillende bouwtrends worden belicht met 15 representatieve projecten in het boek. Hierin worden
interviews voorgesteld van mensen die hun hart en ziel in deze projecten stopten en beschrijven ze
grootschalige renovaties van bestaande woonwijken, energetisch wonen, inbreiding, herbestemming van
leegstaande en vervallen panden en de opwaardering van het stadscentrum en de dorpskernen van het
werkgebied van Nieuw Sint-Truiden.


Het welzijn van huurders


Na verloop van tijd kwam voor Nieuw Sint-Truiden de focus te liggen op het welbevinden van haar
huurders. Extra tijd, geld én ruimte ging naar wonen in een fijnere en groenere omgeving, met waar
mogelijk voorzieningen om samen te komen. Nieuw Sint-Truiden speelde door de jaren in op nieuwe
noden. Vijftien huurders getuigen over hoe ze zich voelen binnen de muren van hun huurwoning en in de
directe omgeving ervan. Mooie en warme mensen die de stenen laten spreken.


Bedankt aan iedereen die 102 jaar sociaal wonen heeft mogelijk gemaakt


“We vonden het nodig om het verhaal van 102 jaar Nieuw Sint-Truiden te bundelen en vereeuwigen”,
geven Eveline Kevers en Daniëlle Starren, respectievelijk voorzitter en directeur van Nieuw Sint-Truiden
aan. “Zoveel mensen bundelden hun krachten om de sociale huisvestingsmaatschappij te brengen tot waar
ze vandaag voor staat. Een vaste waarde binnen de sociale huisvesting.”


Het boek werd in beperkte oplage gedrukt. Het zal worden geschonken aan iedereen die heeft meegewerkt
aan het boek en aan diegenen die hun steentje hebben bijgedragen aan 102 jaar Nieuw Sint-Truiden.

Veerle R

Ik woon in Sint-Truiden

Learn More →