Ondersteuning voor de eigenaars van residentie Platanus

Het lokaal bestuur Sint-Truiden komt tegemoet aan de eigenaars van de residentie Platanus, gelegen aan Luikersteenweg 177 en maakt werk van een vrijstelling voor de factuur van Limburg.Net. Ook ondersteunt het lokaal bestuur de eigenaars inzake de heffing op ongeschikte en onbewoonbare woningen, ook wel ‘krotbelasting’ genoemd.

De appartementen van residentie Platanus zijn aangetast door betonrot en werden in juli 2021 onbewoonbaar verklaard. Hierdoor zijn de appartementen opgenomen in de Vlaamse inventaris voor ongeschikte en onbewoonbare woningen, die beheerd wordt door Wonen Vlaanderen.

“De eigenaars werden in de loop van 2022 aangeschreven door Wonen Vlaanderen met de mogelijkheid om een vrijstelling door overmacht of ramp aan te vragen op de zogenaamde krotbelasting. Helaas moeten alle eigenaars deze vrijstelling individueel aanvragen en kan dat niet in één dossier gebeuren”, vertelt schepen van Ruimtelijke ordening en Wonen Mieke Claes. “20 eigenaars hebben tijdig hun aanvraag ingediend bij Wonen Vlaanderen en hebben zo hun vrijstelling gekregen. De overige eigenaars die alsnog de belasting hebben ontvangen, kunnen nu een bezwaar indienen. Hiervoor hebben ze tot 13 maart 2023 tijd.”

Zolang de onbewoonbare residentie niet van de Vlaamse inventaris wordt geschrapt, zullen de eigenaars telkens tijdig een nieuwe aanvraag voor vrijstelling moeten indienen.

“We begrijpen dat deze administratieve procedure een extra last is voor de eigenaars. ”, vertelt burgemeester Ingrid Kempeneers. “We raden hen aan om komend jaar de syndicus in te schakelen. Hij kan de aanvragen voor een vrijstelling verzamelen en gebundeld indienen bij Wonen Vlaanderen. Zo komt niemand volgend jaar voor een onaangename verrassing te staan.”

“We willen deze inwoners maximaal ondersteunen in een dossier wat al zo lang aansleept”, gaat Ingrid Kempeneers verder. “We hebben contact opgenomen met het kabinet van Vlaams minister van Wonen Matthias Diependaele om te vragen of de dossiers van onze burgers over deze belasting anders aangepakt kunnen worden. We gaan uitzoeken hoe we dit op langere termijn kunnen oplossen.”

Eigenaars ontlasten

“Residentie Platanus staat ondertussen al een hele tijd leeg”, vertelt schepen Mieke Claes. “Onbewoonbare panden worden niet opgenomen in het leegstandsregister. We kunnen uiteraard niet vragen dat een onbewoonbaar pand bewoond moet worden. Ook stelden we vast dat er geen tweede verblijven zijn ingeschreven op Luikersteenweg 177. In deze mogen de eigenaars gerust zijn, noch vanuit leegstand, noch vanuit een tweede verblijfsreglement zal er een belastingsaanslag volgen.”

“Stad Sint-Truiden zal haar steentje bijdragen om de eigenaars bijkomend te ontlasten”, vertelt schepen van huisvuil en intercommunales Johan Mas. “We vragen zo snel mogelijk een gemeenschappelijke vrijstelling aan voor de afvalfactuur van Limburg.Net. De eigenaars met nog een domicilieadres op Luikersteenweg 177 betalen dan geen kosten voor afvalverwerking. Concreet gaat het dit jaar om 123,85 euro voor een eenpersoonsgezin, 136,35 euro voor een tweepersoonsgezin, 142,60 euro voor een driepersoonsgezin en 148,85 euro voor een gezin van 4 personen en meer. Dat lijkt misschien een druppel op een hete plaat, maar alle beetjes helpen in zo’n onfortuinlijke situatie.”

“Wat een mooie investering voor de toekomst moest worden, is nu een nachtmerrie voor deze Truienaars. Met deze tussenkomsten hopen we dat zij wat gemoedsrust krijgen totdat hun dossier gerechtelijk uitgeklaard is”, besluit burgemeester Ingrid Kempeneers.

Ik woon in Sint-Truiden

Learn More →