Stad Sint-Truiden kandidaat-koper voor domein Terbiest

Het lokaal bestuur Sint-Truiden deed op maandag 9 januari een bod voor de aankoop van domein Terbiest. Indien de site in beheer van de stad komt, zal het lokaal bestuur middelen vrijmaken om de site te beschermen en verder op te waarderen.

“Met ons concurrentieel bod hopen we domein Terbiest in eigen beheer te krijgen. Het domein heeft namelijk een belangrijke functie en historische waarde in onze stad“, vertelt Jo François, schepen van Financiën en Juridische zaken. “Een groot deel van het domein is ook ingekleurd als gebied voor gemeenschapsvoorziening en openbaar nut. Enkel overheden, publieke partijen of niet-winstgedreven organisaties kunnen dergelijke voorzieningen van algemeen belang en ten dienste van de gemeenschap invullen. Deze mogelijke aankoop is een investering in de toekomst van Sint-Truiden dus is het evident dat we middelen hiervoor inzetten. We wachten in alle vertrouwen de aankoopprocedure af.”

“Domein Terbiest is een belangrijke erfgoedsite. Het onroerend erfgoed in Sint-Truiden, waar dit domein deel van uitmaakt met haar beschermd stadsgezicht en monument, biedt interessante mogelijkheden waar we graag ten volle op inzetten. Deze unieke locatie ligt op wandelafstand van ons centrum. Bovendien ligt het domein op amper 50 meter van het Fruitspoor. De provincie Limburg wil van het Fruitspoor een topbelevingsroute met internationale uitstraling maken en investeert volop in de ontwikkeling ervan als recreatieve fietsverbinding van bijna 50 kilometer. Gezien de ligging en de ontwikkelingskansen biedt Domein Terbiest enorm veel mogelijkheden voor onze stad”, vertelt schepen van Citymarketing Hilde Vautmans. “We mogen deze opportuniteit niet aan ons voorbij laten gaan. In ons beheer maken we van domein Terbiest een belevenisvolle plek waar je kan ontspannen en genieten van wat dit Truiens erfgoed te bieden heeft.”

(lees verder onder de foto)

Klik op de foto om deze te vergroten.

“Het domein Terbiest is zo’n 16 hectare groot. Het is een uitzonderlijke plek met een boomrijk park, bos, boomgaard, vijver en weilanden. Deze enorme oppervlakte biedt heel wat kansen waarbij natuurbeleving én cultuurtoerisme voorop moeten staan. Gezien de ligging vormt het domein dé ideale groene schakel tussen het Speelhof en het domein Nieuwenhoven”, vertelt burgemeester Ingrid Kempeneers. “Als hoofdstad van Haspengouw willen we deze groene omgeving herwaarderen en aantrekkelijk maken voor bewoners en bezoekers én de site een invulling geven ten dienste van de gemeenschap. Dit bod tot aankoop van het domein past dan ook volledig binnen ons beleid waar levenskwaliteit en duurzaamheid centraal staan. We hopen dat we hier een mooi, groen project kunnen realiseren waar iedereen welkom is.”

Rekening houdend met de decretale bepalingen inzake de toegewezen bevoegdheden van de gemeenteraad kan het college van burgemeester en schepenen enkel een bod onder opschortende voorwaarde van goedkeuring door de gemeenteraad uitbrengen. Het dossier zal op de eerstvolgende gemeenteraad van 30 januari 2023 geagendeerd worden.

Klik op de foto om deze te vergroten.

Ik woon in Sint-Truiden

Learn More →