Vernieuwd scholenprotocol ondertekend

Met het Scholenprotocol worden telkens voor een periode van 3 jaar afspraken gemaakt tussen de secundaire schoolbesturen en internaten, het Parket Limburg, de stad Sint-Truiden en de lokale politie Sint-Truiden – Gingelom – Nieuwerkerken om de veiligheid en bescherming van de leerlingen en personeelsleden van de scholen te bevorderen.

“Het protocol bestaat al sinds 2008 en we wensen deze goede manier van samenwerking te bestendigen door een nieuw Scholenprotocol voor de komende drie schooljaren af te sluiten.”, aldus korpschef Steve Provost.

De scholen verbinden zich ertoe de lokale politie Sint-Truiden – Gingelom – Nieuwerkerken op de hoogte te brengen als leerlingen strafbare feiten plegen en als de veiligheid van leerlingen en/of personeelsleden in het gedrang komt.

“Hierdoor kan er vlugger ingegrepen worden om problematische situaties aan te pakken. De slachtoffers van strafbare feiten worden snel opgevangen en beschermd tegen eventuele represailles. Ook de daders krijgen de nodige begeleiding, enkel in laatste instantie zal het Parket overgaan tot een strikte toepassing van de wet.”, aldus korpschef Steve Provost.

  • 2016-2017: 16 dossiers uit 6 verschillende scholen
  • 2017-2018: 30 dossiers uit 5 verschillende scholen
  • 2018-2019: 16 dossiers uit 4 verschillende scholen
  • 2019-2020: 32 dossiers uit 5 verschillende scholen
  • 2020-2021: 36 dossiers uit 6 verschillende scholen
  • 2021-2022: 46 dossiers uit 6 verschillende scholen
  • 2022-2023: 12 dossiers uit 4 verschillende scholen
  • 2023-2024: 3 dossiers (op 6/10/2023)

Na onderling overleg worden er eveneens preventieve en gerichte acties op school gevoerd, denk bijvoorbeeld aan bromfiets- of drugscontroles op school of in de schoolomgeving.

Het Scholenprotocol is gebaseerd op vertrouwen en discretie, maar om een duidelijker beeld te scheppen over de inhoud ervan werd er in het verleden een informatiebrochure ontwikkeld. In deze brochure wordt uitgelegd welke stappen er gezet worden na onregelmatigheden op school. Zo komen onder andere drugsbezit, geweld, diefstal, wapenbezit, (cyber)pesten, spijbelen, afpersen, dealen aan bod. Bij de vernieuwing van het Scholenprotocol werd de brochure in overleg met het Parket Limburg ook geüpdatet.

Deze brochure is een leidraad voor directie en leerkrachten, maar wordt evenzeer onder ouders en leerlingen kenbaar gemaakt.

“Een school moet te allen tijde een veilige plek zijn voor leerlingen en leerkrachten. Het scholenprotocol streeft naar een integrale aanpak om een veilige school en schoolomgeving te creëren.”, besluit burgemeester Ingrid Kempeneers.
 

Veerle R

Ik woon in Sint-Truiden

Learn More →