Schenking van waardevolle archeologische vondsten aan GAZO-depot

Sint-Truiden is dé monumentenstad van de regio en beschikt over een enorme rijkdom aan onroerend erfgoed. Tijdens een archeologische opgraving in april 2015 rondom de Sint-Eucheriuskapel in Brustem kwamen verschillende archeologische vondsten aan het licht. De aanleiding voor het archeologisch onderzoek was de bouw van nieuwe woningen door sociale huisvestingsmaatschappij Nieuw Sint-Truiden cvba. Vandaag werden de gevonden objecten officieel overgedragen aan het onroerenderfgoeddepot GAZO waar de vondsten deskundig bewaard zullen worden. 

De site rondom de Sint-Eucheriuskapel in Brustem kende al bewoning vanaf de periode van de Lineaire Bandkeramiek (LBK), gevolgd door de Midden-IJzertijd, de Romeinse tijd, de Vroege, Volle en Late Middeleeuwen en de Nieuwe tijd. Hoewel er geen sporen van huisplattegronden bewaard zijn gebleven, heeft de opgraving een aanzienlijk aantal kuilen blootgelegd, vergezeld van een schat aan waardevolle vondsten.

Lees verder onder de foto.

“Bijzondere ontdekkingen zijn onder andere een maalsteen uit de Lineaire Bandkeramiek, beschilderd aardewerk uit de IJzertijd, diverse munten uit de Romeinse tijd en een mantelspeld uit de Vroege Middeleeuwen. Uit deze vondsten kunnen we afleiden dat de bewoners in onze contreien waarschijnlijk redelijk welvarend waren”, zegt schepen van Onroerend erfgoed Mieke Claes.

Bewaring in GAZO-depot

“Op 22 mei 2023 werd de schenkingsovereenkomst voor deze archeologische vondsten goedgekeurd door de Truiense gemeenteraad. Vandaag werden de artefacten officieel overgedragen door huisvestigingsmaatschappij Nieuw Sint-Truiden aan ons GAZO-depot, het enige erkende onroerenderfgoeddepot van Limburg”, gaat schepen van Onroerend erfgoed Mieke Claes verder. “Naast de vondsten uit Brustem, werden ook vondsten van de sites Urselinenklooster in de Urselinenstraat en de Ziekerenweg aan het depot geschonken door Nieuw Sint-Truiden cvba.”

Lees verder onder de foto.

“Door de schenking van deze vondsten aan het onroerenderfgoeddepot GAZO kunnen deze archeologische artefacten in optimale omstandigheden worden bewaard en kunnen ze beschikbaar gesteld worden voor verder onderzoek en publiekswerking. Zo krijgen we weer meer inzichten in de geschiedenis van onze stad en wordt alles zorgvuldig bewaard voor de toekomst,” besluit schepen Mieke Claes.

Individuele- en groepsbezoeken aan het GAZO-depot zijn mogelijk na afspraak. Voor meer info of het maken van een afspraak, kan je mailen naar info.gazodepot@sint-truiden.be.

Veerle R

Ik woon in Sint-Truiden

Learn More →