Sint-Truiden is ‘pleegzorgstad’

Op vrijdag 13 januari 2023 ging de Stad Sint-Truiden het engagement aan om samen met Pleegzorg Limburg actief op zoek te gaan naar nieuwe pleeggezinnen. Momenteel staan 85 kinderen en jongeren op de wachtlijst in Limburg. Als pleegzorgstad wil het stadbestuur verschillende initiatieven ontwikkelen om pleeggezinnen te ondersteunen en pleegzorg op verschillende manieren in de kijker te zetten.

“We werken samen met Pleegzorg Limburg een actief beleid uit om meer mensen warm te maken voor pleegzorg. Samen willen we ervoor zorgen dat alle kinderen, die niet (meer) thuis kunnen wonen, de kans krijgen om op te groeien in een gepaste thuisomgeving. Daar kunnen ze openbloeien en zichzelf zijn in een veilig en warm nest”, vertelt schepen van Jeugdbeleid en Kinderopvang Nina Kvikvinia.

“Sint-Truiden telt momenteel 46 pleeggezinnen wat relatief hoog is in vergelijking met andere Limburgse gemeenten. Dat neemt niet weg dat er in onze provincie nog altijd 85 kinderen op de wachtlijst staan. Voor alle kinderen zou er snel een goede oplossing moeten komen. Elk kind verdient een warm plekje in een gezin. Ik ben ervan overtuigd dat we als pleegzorgstad een beleid kunnen uitstippelen waarmee we via sterke communicatie rond pleegzorg en een degelijk ondersteuningsbeleid nog meer mensen kunnen overtuigen om de stap te zetten”, gaat Nina Kvikvinia verder.

“We zijn ontzettend blij dat het lokaal bestuur Sint-Truiden zich engageert als pleegzorgstad en kijken uit naar een positieve samenwerking. De Truienaren vormen een warme, solidaire gemeenschap waar het welzijn van het kind voorop staat. Met het label van pleegzorggemeente geven besturen aan dat ze pleegzorg genegen zijn en dat ze ons actief willen ondersteunen,” zegt Jana Bens van Pleegzorg Limburg.

Concreet engageert het lokaal bestuur Sint-Truiden zich om

  1. Het welbevinden van pleegkinderen te verhogen; elk kind voelt zich goed in zijn vel, voelt zich beschermd en krijgt voldoende kansen om te groeien. Ongeacht of de pleegzorg tijdelijk of op lange termijn is, ieder kind voelt zich goed in onze stad.
  1. De pleeggezinnen te waarderen en te ondersteunen op allerlei manieren. Zowel tijdens de week van de pleegzorg als doorheen het jaar door middel van verschillende acties.
  1. Pleegzorg Limburg te ondersteunen in hun communicatie en campagnes om hun bekendheid te vergroten. We faciliteren locaties, informeren mensen over pleegzorg en werken mee aan infomomenten.

Meer informatie over Pleegzorg Limburg vind je op www.pleegzorglimburg.be of telefonisch op het nummer 089 84 07 60. Je kan ook contact nemen met het Huis van het Kind Haspengouw (Gazometerstraat 7 3800 Sint-Truiden | coördinator Lotte Groven | info.huisvanhetkind@sint-truiden.be | M 0495 16 11 87).

V.R.

Ik woon in Sint-Truiden

Learn More →