Rechtszekerheid geeft toekomstperspectief aanjonge boeren

Brussel – De Vlaamse regering heeft vannacht een nieuw stikstofakkoord bereikt. Het nieuwe akkoord moet de stikstofuitstoot tegen 2023 halveren. Hilde Vautmans (Renew Europe, Open Vld) onthaalt het nieuwe voorstel, waarin duidelijk zichtbaar is dat er geluisterd werd naar de bezorgdheden van de landbouwsector.

Europees Parlementslid Hilde Vautmans (Renew Europe, Open Vld), lid van de Landbouw- en Plattelandscommissie in het Europees Parlement: “Met dit nieuwe stikstofakkoord geven we duidelijkheid aan onze landbouw, industrie en economie en beschermen we onze natuur. Je merkt dat er geluisterd werd naar de bezorgdheden van de landbouwsector. Zo komt er een versoepeling voor rode bedrijven, zorgen we voor rechtszekerheid waarin vergunningen mits een passende beoordeling steeds mogelijk blijven en nemen we het extern salderen op in het akkoord. Voor mij is het cruciaal dat dit nieuw akkoord een beter toekomstperspectief kan geven aan onze jonge landbouwers. De cijfers liegen er niet om, slechts 13% van de Vlaamse landbouwbedrijven met een bedrijfsleider ouder dan 50 jaar heeft een opvolger. Elke dag zijn er 1.000 landbouwbedrijven in Europa die hun activiteiten stopzetten. We hebben onze jonge boeren nodig om de toekomst van de Vlaamse en Europese landbouw te garanderen. Dit akkoord geeft hen mogelijkheden en kansen om te ondernemen. Knap werk van kersvers minister Gwendolyn Rutten en Vlaams parlementslid Steven Coenegrachts om de rechtszekerheid van de landbouw te waarborgen tijdens deze onderhandelingen. Samen werken we aan een beleid dat boeren laat (verder) boeren.”

Veerle R

Ik woon in Sint-Truiden

Learn More →