Pleegzorgstad Sint-Truiden zet pleegzorg in de kijker

Tijdens de Week van de Pleegzorg, die loopt van 10 tot 19 november 2023, zet het lokaal bestuur Sint-Truiden pleegzorg in de kijker. De stad engageerde zich immers begin dit jaar om samen met Pleegzorg Limburg actief op zoek te gaan naar nieuwe pleeggezinnen. Verder ontwikkelt het stadsbestuur verschillende initiatieven om pleeggezinnen te ondersteunen.

Pleegzorgstad

“Met het label van pleegzorgstad geven we aan dat we pleegzorg genegen zijn en dat we Pleegzorg Limburg actief willen ondersteunen. Er zijn 65 pleegzorgsituaties in Sint-Truiden, waaronder 2 niet-begeleide minderjarige vreemdelingen (NBBM) en 3 volwassenen met een handicap of psychiatrische problematiek. Voor 49 pleegkinderen of – gasten is er een oplossing gevonden binnen hun eigen sociale of familiale netwerk. 19 pleegkinderen of – gasten kunnen terecht bij bestandspleegzorg, dus een gezin waarmee het voordien nog geen band had. Momenteel staan er 4 pleegkinderen of – gasten op de wachtlijst in onze stad, in de provincie Limburg zijn dat er 85. Elk kind heeft een veilige, warme omgeving nodig om op te groeien. Soms kan dat (tijdelijk) niet thuis. Het is hartverwarmend dat pleegouders die geborgenheid willen bieden”, vertelt schepen van Jeugdbeleid en Kinderopvang Nina Kvikvinia.

Oproep voor pleegouder(s)

“Voor elk pleegkind of – gast willen we een gepaste thuisomgeving, waar ze kunnen openbloeien en zichzelf zijn. We blijven dus samen met Pleegzorg Limburg zoeken naar mensen die zich willen engageren als pleegouder totdat er voor elk kind, jongere of volwassene een oplossing is gevonden! We zullen hiervoor al onze kanalen maximaal aanwenden. Alleenstaanden, gezinnen met of zonder kinderen, holebi’s, jonge en oude mensen… iedereen komt in aanmerking om aan pleegzorg te doen. Momenteel telt Sint-Truiden 46 pleeggezinnen”, zegt burgemeester Ingrid Kempeneers.

Deze maand vind je een artikel met oproep in het stadsmagazine en zullen er een hele week boodschappen van pleegouders, pleegkinderen… op onze digitale kanalen en informatieborden te lezen zijn. Daarnaast kan elke Truienaar de boodschap ‘Welkom pleegouder’ kracht bijzetten door een poster aan te vragen en aan het raam te hangen. Je kan een gratis exemplaar aanvragen viawww.pleegzorg.be/welkombijpleegzorg.”

Pleeggezinnen in de bloemetjes

Behalve deze communicatiecampagnes wil het stadsbestuur ook alle Truiense pleeggezinnen bedanken voor hun waardevolle engagement. Samen met Shop & The City zullen ze uitgenodigd worden voor een gezellig samenzijn op en rond de schaatsbaan in de Minderbroederskerk.

Lees verder onder de foto.

Het engagement van het lokaal bestuur Sint-Truiden

Het lokaal bestuur engageert zich om

  1. Het welbevinden van pleegkinderen te verhogen; elk kind voelt zich goed in zijn vel, voelt zich beschermd en krijgt voldoende kansen om te groeien. Ongeacht of de pleegzorg tijdelijk of op lange termijn is, ieder kind voelt zich goed in onze stad.
  2. De pleeggezinnen te waarderen en te ondersteunen op allerlei manieren. Zowel tijdens de Week van de Pleegzorg als doorheen het jaar door middel van verschillende acties.

  3. Pleegzorg Limburg te ondersteunen in hun communicatie en campagnes om hun bekendheid te vergroten. We faciliteren locaties, informeren mensen over pleegzorg en werken mee aan infomomenten.

Meer informatie over Pleegzorg Limburg vind je op www.pleegzorglimburg.be of telefonisch op het nummer 089 84 07 60. Je kan ook contact nemen met het Huis van het Kind Haspengouw Gazometerstraat 7 3800 Sint-Truiden | coördinator Femke De Bruyne | info.huisvanhetkind@sint-truiden.be .

Veerle R

Ik woon in Sint-Truiden

Learn More →