Technisch akkoord Europese natuurherstelwet

Gisterenavond hebben het Europees Parlement en de lidstaten een technisch akkoord bereikt over de Europese natuurherstelwet. Voor de wet in voege treedt, dient dit eerst nog politiek goedgekeurd te worden. Hilde Vautmans, Europees Parlementslid en lid van de Landbouw- en Plattelandscommissie in het Europees Parlement, ziet verbeteringen aan het originele voorstel van de Europese Commissie maar blijft voorzichtig.

Europees Parlementslid Hilde Vautmans (Renew Europe, Open Vld): “Bij de nipte stemming in het Europees Parlement in juli, heb ik tegen de tekst van het Europees Parlement gestemd omdat ik het niet evenwichtig vond. Het technisch akkoord tussen de lidstaten en het Europees Parlement van gisterenavond toont zeker een aantal verbeteringen ten opzichte van het originele voorstel van de Europese Commissie. Ik ben tevreden dat verschillende van onze strijdpunten waar ik tijdens de onderhandelingen in het Europees Parlement op gehamerd heb, in dit akkoord standhouden. Zo is er ook in deze tekst geen sprake meer van een vereiste om tien procent van de landbouwgronden te vullen met landschapselementen. Ook de noodremprocedure die wij in het Europees Parlement hadden voorgesteld, blijft overeind. Dit houdt in dat de streefdoelen in uitzonderlijke omstandigheden tijdelijk opgeschort kunnen worden wanneer de voedselzekerheid in het gedrang komt.

Voor mij was het ook belangrijk dat de focus ligt op de Natura2000-gebieden. Daar wordt in het akkoord ook voorrang aan gegeven. Ook het feit dat het verslechteringsverbod een inspanningsverbintenis en geen resultaatsverbintenis is, zie ik als een positief element. Maar ik blijf toch kritisch, want het blijft een streng wetgevingsvoorstel dat bovenop de al enorme hoeveelheid bestaande regelgeving komt. Er moet een nieuwe impactanalyse komen van dit akkoord op onze landbouw, industrie en economie. Voor ik mijn – al dan niet – definitief akkoord kan geven voor deze tekst, moet deze eerst in detail bestudeerd worden. Het blijft een wet met grote draagwijdte. We zijn het verplicht aan onze bedrijven, onze boeren en onze natuur om dit juist te doen.”

Veerle R

Ik woon in Sint-Truiden

Learn More →