Flexactie op negen dag- en nachtwinkels in Sint-Truiden

Afgelopen weekend werden in Sint-Truiden negen dag- en nachtwinkels gecontroleerd. Dit gebeurde in het kader van een gecoördineerde controleactie of ‘flexactie’, die werd georganiseerd door het lokaal bestuur Sint-Truiden met begeleiding van de lokale politie Sint-Truiden – Gingelom – Nieuwerkerken. De flexactie werd ondersteund door het ARIEC Limburg en vond plaats met goedkeuring van het parket en arbeidsauditoraat.

Op vrijdag 13 en zondag 15 oktober 2023 voerde het lokaal bestuur Sint-Truiden een controle uit op negen dag- en nachtwinkels in het centrum van Sint-Truiden. Deze controle kwam er naar aanleiding van signalen over inbreuken op de economische wetgeving en diverse overlastmeldingen.

“Nachtwinkels moeten voldoen aan specifieke voorwaarden die we hebben vastgelegd in het gemeentelijk reglement op de vestiging en uitbating van nachtwinkels. Ook dagwinkels en dagbladhandels dienen zich te houden aan specifieke regels inzake sociale, economische en fiscale wetgeving. Als lokaal bestuur willen we dat alle uitbatingen op ons grondgebied voldoen aan de geldende regelgeving om de levenskwaliteit binnen onze stad te garanderen. Daarom voeren we periodiek gerichte controleacties uit”, legt burgemeester Ingrid Kempeneers uit.

Het controleteam bestond naast het team Preventie & Handhaving van het lokaal bestuur uit controleurs van de FOD Volksgezondheid, FOD Economie, Douane en Accijnzen en het FAVV. De actie werd begeleid door de lokale politie Sint-Truiden – Gingelom – Nieuwerkerken en ondersteund door het ARIEC Limburg.

De economische inspectie stelde diverse inbreuken vast inzake prijsaanduidingen, KBO-wetgeving en het niet-naleven van de sluitingsuren en wekelijkse rustdag. Eén winkel sloot daarbij vrijwillig de deuren voor een dag. Verder werden er diverse verboden en vervallen producten aangetroffen in enkele winkels. De vervallen producten werden ter plaatse vernietigd. Verschillende verboden producten zoals wegwerp e-sigaretten met nicotine, werden in beslag genomen of vrijwillig afgestaan. Drie winkels werden tijdelijk gesloten door het FAVV. In totaal werden een 20-tal PV’s opgemaakt.

“Deze bestuurlijke controles passen binnen onze visie op integrale veiligheid. Door frequente controles zorgen we ervoor dat de leefbaarheid van de buurt gegarandeerd blijft”, besluit burgemeester Ingrid Kempeneers. 

Veerle R

Ik woon in Sint-Truiden

Learn More →