Inhuldiging van geconsolideerde burchtruïne van Brustem

Brustem viert vrijdag 8 september feest. De eeuwenoude burchtruïne van Brustem, met een rijke geschiedenis die teruggaat tot het jaar 1170, heeft een nieuw hoofdstuk toegevoegd aan haar verhaal. Nadat de toren meer dan 30 jaren in de stellingen stond, is de consolidatie van de burchtruïne te Brustem eindelijk klaar.

Lees verder onder de foto.

Beschermd monument en beschermd cultuurhistorisch landschap

De torenburcht in Brustem werd in 1170 opgericht door Lodewijk I, Graaf van Loon, als versterkte voorpost tegen de stad Sint-Truiden. In 1956 kreeg de oude slottoren van de burcht en zijn omgeving al de status van beschermd monument en beschermd cultuurhistorisch landschap, omwille van het algemeen belang gevormd door de artistieke, historische en esthetische waarde. Door de eeuwen heen kon de onvermijdelijke tand des tijds niet worden afgewend, en werd een grondige restauratie onvermijdelijk. De huidige consolidatie zorgt ervoor dat de ruïne volledig gestabiliseerd is en verdere aftakeling wordt vermeden.

Lees verder onder de foto.

“Er zijn buitengewone inspanningen geleverd om dit unieke erfgoed te bewaren. De lange weg tot de uiteindelijke restauratie levert een boeiend verhaal. Een hoofdstuk kunnen we zeker en vast wijden aan de ontdekking van de restanten van een tweede bruggenhoofd. Deze waren zodanig intact gebleven dat ze een hele nieuwe dimensie geven aan de consolidatie.”, vertelt schepen van onroerend erfgoed Mieke Claes. “Met het wegnemen van de stelling is de ruïne in al haar oorspronkelijke pracht en glorie te bewonderen. Door de bouw van een nieuwe brug, de restauratie van de bruggenhoofden en de aanleg van trappen is de burcht opnieuw vrij toegankelijk voor Truienaars en bezoekers van heinde en ver. De omgeving rond de burchtruïne krijgt de komende jaren ook een opfrisbeurt. De consolidatie van de burcht is een eerste stap om de site om te vormen tot een recreatief erfgoeddomein waar iedereen het rijke verleden van de burcht en zijn omgeving kan ontdekken”.

“De burcht van Brustem is een uithangbord voor de rijke geschiedenis van onze stad en haar unieke omgeving. We zijn bijzonder trots op ons erfgoud dus is het evident dat we dit monument en deze site op een kwaliteitsvolle manier ontsluiten. De cultuurhistorische site heeft een belangrijke meerwaarde voor de toeristische aantrekkingskracht van stad en streek. Het erfgoeddomein met een gerestaureerd monument en uitzonderlijk landschap wordt één van de vele trekpleisters in onze stad waar beleving en cultuur samenkomen. De burcht is dé eyecatcher van Brustem met een belangrijke historische waarde én een oh zo mooie plek om te vertoeven”, vertelt schepen van Citymarketing Hilde Vautmans.

Lees verder onder de foto.

Belangrijke mijlpaal

De burcht is op vrijdag 8 september feestelijk ingehuldigd in het bijzijn vanPeter De Wilde, administrateur-generaal van het agentschap Onroerend Erfgoed en CEO ad-interim van Toerisme Vlaanderen, vertegenwoordigers van het lokaal bestuur en de inwoners van Brustem.

“Het lokaal bestuurwil dit bijzondere moment niet zo maar voorbij laten gaan. De site herbergt alle pijlers van ons onroerend erfgoed: een beschermd monument, een beschermd cultuurhistorisch landschap en waardevolle archeologische vondsten. De verwondering bij onze inwoners en bezoekers die dit monument opnieuw van dichtbij kunnen bezichtigen , maakt alle inspanningen de moeite waard”, besluit burgemeester Ingrid Kempeneers.

Het lokaal bestuur Sint-Truiden investeerde iets meer dan 1.600.000 euro in de consolidatie van de burchtruïne. Sint-Truiden ontving zo’n 700.000 euro aan subsidies om dit project te realiseren. Bijkomend wenst het lokaal bestuur de komende jaren te investeren in de omgevingsaanleg en de ontsluiting van de site in Brustem.

Archieffoto’s

Veerle R

Ik woon in Sint-Truiden

Learn More →