Fietsers in groep: plaats op de weg!

De basisregels voor fietsen in groep hangen af van de grootte van de groep:

Minder dan 15 fietsers ➡️

– verplicht fietspad gebruiken als dat er is

– als er geen fietspad is mag je met twee naast elkaar op de rijbaan fietsen:

• binnen de bebouwde kom moeten tegenliggers kunnen kruisen

• buiten de bebouwde kom moet je ook achter elkaar gaan rijden als er achteropliggend verkeer komt

Vanaf 15 tot 50 fietsers ➡️

• toegelaten constant met twee naast elkaar op de rijbaan te rijden

• gebruik fietspad niet verplicht, wel aangeraden

• wegkapiteins en volgauto niet verplicht, wel toegelaten

Meer dan 50 fietsers ➡️

• wegkapitein én een begeleidende auto vooraan en achteraan de groep verplicht

• begeleidende auto’s houden 30 meter afstand, voorzien van een waarschuwingsbord op het dak

Wegkapiteins ➡️

• zorgen voor goed verloop fietstocht

• mogen dwarsverkeer stilleggen aan kruispunt zonder verkeerslichten, zodat groep samen kan oversteken

• zorgen voor goede communicatie binnen de groep

• houden groep compact door voor- en achteraan te rijden

Voorwaarden ➡️

• minstens 21 jaar

• hoeven geen opleiding te volgen

• dragen band aan linkerarm met de nationale driekleur en het woord ‘wegkapitein’ in zwarte letters op de gele streep

• gebruiken een wit rond verkeersbord met rode rand om het dwarsverkeer te doen stoppen

• hoeven geen fluohesje te dragen, wel aanbevolen

Bron Politie Hageland

Veerle R

Ik woon in Sint-Truiden

Learn More →