Tweede bruggenhoofd ontdekt tijdens consolidatiewerken aan
de Burcht van Brustem

Eind december 2022 zijn bijzondere restanten van de burchtruïne van Brustem ontdekt. Het gaat om het tweede bruggenhoofd. Deze vondst blijkt van bijzondere archeologische waarde. De restanten van het bruggenhoofd geven immers heel wat geheimen prijs over het bouwwerk. Daarom wordt nu bijkomend archeologisch onderzoek uitgevoerd.

“De burchtruïne van Brustem is van onschatbare historische erfgoedwaarde. Het is een beschermd monument, met een beschermd cultuurhistorisch landschap. Bovendien herbergt ze tal van waardevolle archeologische relicten. Met de consolidatiewerken wilden we dan ook de kans aangrijpen om de bezoeker dichtbij de ruïne van de burcht te brengen. Hiervoor worden er trappen en een brug gebouwd. Aanvankelijk zou deze brug, bestaande uit een metalen rooster, rusten op een bruggenhoofd aan de ene zijde en nieuwe betonnen steunen aan de andere zijde. Nu blijkt dat er een tweede bruggenhoofd is gevonden, tegen alle verwachtingen in, is die nieuwe constructie niet nodig. We kunnen verder werken op de restanten ervan. Het tweede bruggenhoofd aan de zijde van de kerk zal terug opgemetseld worden en dienen als steunpunt voor de brug. Dit maakt het geheel eens te meer bijzonder!”, vertelt Mieke Claes, schepen van Monumentenbeheer en Onroerend Erfgoed.

Lees verder onder de foto.

De torenruïne is een beschermd monument. De natuur, het landschap en het rijke cultuurhistorische erfgoed dragen bij aan de toeristische aantrekkingskracht van stad en streek. De consolidatie en de ontsluiting van de burchtruïne zal bijdragen tot het opnieuw leesbaar maken van het unieke cultuurlandschap van Haspengouw.

“Deze vondst is erg goed nieuws! Hierdoor krijgt de consolidatie van de burcht een nieuwe dimensie. We proberen namelijk zo veel mogelijk historische elementen te bewaren. Het tweede bruggenhoofd lijkt in eerste instantie zelfs beter bewaard te zijn dan het eerste bruggenhoofd. Het is het spiegelbeeld van het andere en is ook opgebouwd uit baksteen. We hebben bijvoorbeeld kunnen vaststellen dat er ook restanten van siervoegen en afwerklagen zichtbaar zijn”, aldus schepen van Monumentenbeheer en Onroerend Erfgoed Mieke Claes.

Lees verder onder de foto.

De werken met bodemingrepen aan de burchtruïne van Brustem worden archeologisch begeleid door een gespecialiseerd studiebureau (Studiebureau Archeologie bvba). De consolidatie van de ruïne en de bouw van de trappen en de brug zullen afgerond zijn voor de zomer van 2023. Hierna volgen nog andere werken op de site. Er wordt verwacht dat de vernieuwde site in 2025 opnieuw volledig opengesteld kan worden voor publiek.

Klik op de afbeelding om te vergroten.

Foto’s @Stad Sint-Truiden

Veerle R

Ik woon in Sint-Truiden

Learn More →