Stad Sint-Truiden neemt belangrijke beslissingen in mobiliteitsdossiers Nieuw Sint-Truiden en schoolomgeving Stenaertberg

Na overleg met de buurtbewoners besliste het lokaal bestuur dat in verschillende straten van Nieuw Sint-Truiden de blauwe zone wordt ingevoerd. In de straten van de blauwe zone mag je met de parkeerschijf twee uur gratis parkeren en bewoners kunnen een bewonerskaart aankopen. Daarnaast wordt de rijrichting van Stenaertberg omgekeerd en komen er verschillende maatregelen om de veiligheid van de zwakke weggebruikers in de schoolomgeving te verhogen.  

Verkeersmaatregelen Stenaertberg

“Vanaf 1 februari 2023 zal het éénrichtingsverkeer in Stenaertberg richting Houtmarkt naar Abdijstraat worden ingevoerd. Hiermee komen we terug op een eerder genomen beslissing van 2017 waarbij werd bepaald dat de rijrichting net andersom zou lopen”, vertelt burgemeester Ingrid Kempeneers tevens bevoegd voor mobiliteit. “De ervaring leert ons dat dit de verkeersdoorstroming zal bevorderen en dat de verkeersdruk door het centrum met name de markt en de Zoutstraat zal verminderen. We willen hier dan ook alleen het plaatselijk verkeer laten passeren en niet het doorgaand verkeer. In Stenaertberg geldt het principe van de schoolstraat. Er is een verbod op parkeren en stilstaan. Hierdoor kan het fietsverkeer zich in de twee richtingen door de straat bewegen. Er zal een duidelijke fietssuggestiezone met fietslogo’s op de rijbaan worden aangebracht. De streefdatum voor deze signalisatie is, onder voorbehoud van weersomstandigheden, 1 februari.”

(lees verder onder de foto)

“Door middel van een onderbroken witte lijn zal het fietsverkeer in tegenrichting van de rijweg gescheiden worden. Stenaertberg maakt deel uit van de schoolomgeving basisschool Sint-Trudo. Dagelijks fietsen heel wat kinderen met hun ouders naar school. Als stadsbestuur willen we dat fietsgebruik bij alle schoolgaande kinderen stimuleren. We zorgen ervoor dat dit zo veilig mogelijk kan gebeuren”, aldus schepen van Flankerend Onderwijs en Jeugdbeleid Nina Kvikvinia.

Blauwe zone in Nieuw Sint-Truiden

Bij gemeenteraadsbeslissing van 28 november 2022 werd de mogelijkheid gecreëerd om de blauwe zone uit te breiden in een aantal straten in de stationsomgeving. De uitbreiding van de blauwe zone zou noodzakelijk kunnen zijn als gevolg van het betalend worden van de parkings van NMBS in de stationsomgeving. Uit analyse van gelijkaardige situaties in andere steden blijkt immers dat pendelaars die niet wensen te betalen, in de omliggende straten op zoek gaan naar een alternatief met als gevolg dat bewoners nog maar moeilijk een vrije parkeerplaats vinden.

“We hechten veel belang aan de mening van onze burgers. Daarom hebben we verschillende buurtvergaderingen georganiseerd. Tijdens het eerste overleg van zaterdag 3 december werd al snel duidelijk dat de huidige parkeerdruk zeer verschillend is van straat tot straat en de meningen over de uitbreiding zeer verdeeld zijn. Op 7 januari volgde een tweede bijeenkomst waar een aangepast voorstel werd toegelicht. De buurtbewoners spraken hierin hun voorkeur uit voor de invoering van de blauwe zone. We zijn zeer blij dat er een consensus is bereikt”, vertelt schepen van Bevolking Hilde Vautmans.

Praktisch

Deze blauwe zone zal vanaf 1 februari van toepassing zijn in volgende straten: Boomgaardenstraat (deel tussen Fabriekstraat en knip), Fabriekstraat, Volmolenweg (deel tussen Fabriekstraat en paaltjes), Viaductstraat, Gorsemweg (deel tussen deel tussen de Diestersteenweg en de R. Lambrechtsstraat), Ridders de Menten de Horneplein, Hoveniersstraat (deel tussen Gorsemweg en Viaductstraat, Plantenstraat, Tiensesteenweg (deel tussen rotonde Stayen en Gazometerstraat)

Voor meer info over bewonerskaarten kan je terecht bij de Parkeerwinkel (Gazometerstraat 13, 3800 Sint-Truiden, T 011 87 28 82 | parkeerwinkel@sint-truiden.be )

V.R.

Ik woon in Sint-Truiden

Learn More →