Günther Dauw trekt N-VA-lijst gemeenteraadsverkiezingen Sint-Truiden

Vandaag kondigde N-VA Sint-Truiden aan dat zij volgend jaar met Günther Dauw als lijsttrekker naar de gemeenteraadsverkiezingen in Sint-Truiden zullen trekken. Met ook federaal parlementslid en schepen Mieke Claes in de rangen, is de keuze voor Dauw, die pas in april dit jaar zijn eed als schepen aflegde, toch enigszins verrassend te noemen. Mieke Claes gaf echter aan dat het haar persoonlijke keuze was zich niet als kandidaat-burgemeester te willen presenteren aan de Truienaar, maar smijt zich vol enthousiasme in al haar andere politieke ambities.

De vraag is of het lijsttrekkerschap niet te vroeg komt voor de nog relatief onbekende Dauw. “Ik heb weliswaar nog niet de naambekendheid van sommige van mijn voorgangers, maar daar kan ik bijna een jaar aan werken. Belangrijker is dat ik al een ganse legislatuur meedraai in politiek Sint-Truiden en kan terugvallen op meer dan 20 jaar ervaring als bedrijfsjurist. Ik ben er dan ook van overtuigd over de nodige kennis en ervaring te beschikken om onze ploeg op sleeptouw te nemen en uiteindelijk Sint-Truiden te besturen. Bovendien is dit wat mij betreft geen one-man-show, “ aldus Dauw. “Wij hebben met N-VA een sterke ploeg. Collega’s Mieke Claes en Nina Kvikvina zijn talentvolle en inhoudelijk zeer sterke collega’s, maar ook onze fractie zit vol met gemotiveerde en geëngageerde mandatarissen die elk hun eigen expertise hebben. Dus ja, ik zal het uithangbord zijn van N-VA Sint-Truiden, maar wij zijn zoveel meer dan Günther Dauw alleen.”

Het is in elk geval duidelijk dat N-VA het met hun drie jonge, huidige schepenen in Sint-Truiden over een volledig andere boeg gooit. Er wordt volop ingezet op transparantie richting Truienaar en dat vertaalt zich onder meer ook in de gemeenteraden, waar het opvalt dat de drie N-VA schepenen steevast voor een rustig en inhoudelijk antwoord gaan en zich zelden laten meeslepen in emotionele discussies. Schepen Dauw vult aan: “Uiteraard verschillen wij regelmatig van mening met onze politieke tegenstrevers, maar dat is net de essentie van een democratisch systeem: namelijk een georganiseerd meningsverschil. Daar is niets mis mee, maar ik vind het wel belangrijk om dat op een respectvolle manier te doen en waar het kan ook constructief samen te werken over partijgrenzen heen.”

Maakt N-VA zich geen zorgen dat de kiezer hen mee zal afstraffen voor alle politieke schandalen waar Sint-Truiden de afgelopen jaren mee te kampen had? “Het is natuurlijk belangrijk te onderstrepen dat niemand van onze drie schepenen, noch ikzelf, noch Mieke Claes, noch Nina Kvikvina ook maar in één van die schandalen betrokken of zelfs maar genoemd zijn. Meer zelfs, niemand van ons bestuurde toen mee. Ik heb er alle vertrouwen in dat de Truiense kiezer dat zelf ook zal inzien en beseft dat wij voor een andere en vorm van politiek bestuur staan, waarbij ook focus ligt op transparantie.”

Op de vraag wat volgens hem nog beter of anders kan in Sint-Truiden, schuift Günther Dauw meteen drie punten naar voor: “Los van hoe aan politiek gedaan wordt, moet het uiteraard ook over inhoud gaan. En hoewel Sint-Truiden nog relatief goed scoort in objectieve veiligheidscijfers, toch moet het subjectieve onveiligheidsgevoel nog meer worden aangepakt. We zorgden deze legislatuur met N-VA wel voor wat meer blauw op straat, maar hier moet nog meer op worden ingezet en dan vooral bij het aanpakken van overlast. Wie voor problemen zorgt, moet weten dat hij of zij zal worden aangepakt. Overigens, niet alleen handhaving, maar ook de netheid en properheid van de stad hebben een impact op het onveiligheidsgevoel in bepaalde buurten. Een tweede beleidsdomein dat voor ons belangrijk is, is dat we zorgen voor een warm gezinsbeleid met aandacht voor bv. tweeverdieners, de middenklasse zeg maar. Deze legislatuur creëerden we al 80 extra plaatsen in de kinderopvang en op dat elan moeten we verder gaan. Demografisch kan onze stad trouwens ook wat verjonging gebruiken, dus gezinnen met kinderen moeten zich hier welkom en thuis voelen. Dus ook op alle andere faciliteiten rond bv. jeugd- en sportverenigingen zullen we sterk moeten inzetten, net als op betaalbaar wonen voor jonge gezinnen. Tot slot wil ik nog een lans breken voor onze middenstanders en ondernemers. Ik denk wel dat iedereen weet dat bedrijven de motor van onze economie zijn, maar daarmee zorgen ze natuurlijk ook voor zuurstof en middelen in onze ganse maatschappij door bv. het creëren van tewerkstelling. Kortom, ons beleid moet erop gericht zijn om ondernemers maximaal te motiveren naar Sint-Truiden te komen of hier te blijven en verder te investeren.”

Veerle R

Ik woon in Sint-Truiden

Learn More →