‘‘Krachtige boodschap tegen extremisme en geweld”

14 leerlingen van het GO! Koninklijk Atheneum Antwerpen hebben vandaag in het Europees Parlement een brief* gepresenteerd naar aanleiding van de oorlog tussen Israël en Hamas. Ze overhandigden hun brief aan Europees Parlementslid Hilde Vautmans en voorzitter van het Europees Parlement Roberta Metsola.

Lees verder onder de foto.

Europees Parlementslid Hilde Vautmans (Renew Europe, Open Vld), coördinator buitenlandse zaken namens de Renew Europe fractie en hoofdonderhandelaar van de resolutie over de oorlog in Israël en Palestina reageert‘‘Ik was heel blij om de Antwerpse leerlingen en directrice Karin Heremans uit te nodigen in het Europees Parlement. De oorlog in Israël en Palestina roept bij hen sterke emoties op, en ze zien de polarisatie in de samenleving toenemen ook juist onder jongeren. Met hun brief hebben zij daarom een duidelijke en krachtige boodschap gegeven vóór vrede en tegen polarisatie. Hun statement is nog mooier, omdat de leerlingen allemaal een diverse achtergrond hebben en natuurlijk vanwege de grote Joodse gemeenschap in Antwerpen. De leerlingen zijn verbonden in diversiteit en delen dezelfde waarden. Zij enerzijds en ik als hoofdonderhandelaar van de resolutie voor het Europees Parlement anderzijds versterken onze boodschap. Zo vragen de leerlingen aandacht voor het leed van de meest kwetsbaren, de kinderen. De leerlingen roepen ook op tot een humanitaire pauze, net zoals het Europees Parlement heeft gedaan nadat mijn mondelinge amendement hierover werd aangenomen. Dit zodat de bevolking in Gaza toegang krijgt tot noden zoals zorg, voedsel en vooral veiligheid. Tot slot roepen de leerlingen ons, Europese politici op om ons maximaal in te zetten om een langdurige vrede te bereiken. Ik ben dankbaar voor het inspirerende engagement van deze leerlingen’’

Lees verder onder de foto.

Karin Heremans, directrice van het GO! Koninklijk Atheneum te Antwerpen, beleidscoördinator preventie radicalisering en polarisering voor het GO! onderwijs van de Vlaamse Gemeenschap en ambassadrice van het Radicalisation Awareness Network, reageert: ‘‘De leerlingen hebben een diverse achtergrond, maar zijn verenigd in hun boodschap. Ze verwoordden hun frustraties en gevoel van machteloosheid middels deze brief, en roepen Europese politici op om actie te ondernemen en mensenlevens te redden. Als school sturen wij aan op het samenleven in harmonie en gedeelde gemeenschappelijke waarden. In alle conflicten, dus ook dat in Israël en Palestina, leren wij onze leerlingen om geen enkele kant te kiezen maar zoveel mogelijk in het midden te blijven en om radicalisering en polarisatie tegen te gaan.’’ 

Lees verder onder de foto.

*Brief Koninklijk Atheneum Antwerpen:

Dear chairman of the European Parliament, dear Ms Metsola, Dear members of Parliament, On Monday, October 9, we held a minute’s silence at school, for all citizens who got victimised during what seemed to have been a horrendous weekend;

Unfortunately, we do this quite often, when there was an attack, when there was a natural disaster, anywhere in the world.
Every day; we, the students of the Royal Athenaeum of Antwerp, try to connect, even in our diversity.
Because yes, we are all children with roots worldwide.
And yes, we also all know children living with war trauma.

Dear people, the silence after 9 October continues… and it has become deafening. We see thousands of people suffering every day, traumatised children, so many torn families waiting and missing their loved ones, frightened people, …

And we think we may speak for many young people in Flanders, Belgium, Europe… and worldwide… We feel powerless, overwhelmed by all these horrific images and they keep coming. We, but also you are watching… So please do something!

Help them, help the children! Of course, as peace-loving youth, we wish for a ceasefire and preferably as soon as possible. At the very least, we demand a humanitarian pause so that people can get to safety, medicine, food and water can get in and doctors can do their jobs again.

We are not policy makers, we are still learning, but let us believe that the power of dialogue and democracy works, let us feel that Europe respects and honours its values and also international law, let us feel that what we feel matters, even if we are still young.

Speak for us, speak loud and clear: negotiate a long term peace agreement and Never Again!

Sincerely, The students of the Royal Atheneum of Antwerp

Foto’s ®Hilde Vautmans

Veerle R

Ik woon in Sint-Truiden

Learn More →