Proefproject eenrichtingsverkeer Metsterenweg en Nonnemielenseweg

De Metsterenweg krijgt veel sluipverkeer van/naar Duras en Zoutleeuw te verwerken, verkeer dat hier niet thuishoort. Deze extra belasting zorgt voor veel kruisende bewegingen van (zwaar) gemotoriseerd verkeer op het wegvak van de Metsterenweg tussen de Rummenweg en Gorsem-Dorp met volledig stuk gereden bermen tot gevolg.

Om dit probleem aan te pakken wordt er een proefproject uitgerold waarbij delen van de Metsterenweg en Nonnemielenseweg ingericht worden als eenrichtingsstraten, nl.

Lees verder onder de foto.

Metserenweg: eenrichtingsverkeer richting Rummenweg

Lees verder onder de foto.

Nonnemielenseweg: eenrichtingsverkeer richting Gorsem-Dorp

Opmerking! Op de wegvakken van de Metsterenweg en Nonnemielenseweg waar er huizen gelegen zijn,
blijft dubbelrichtingsverkeer van toepassing zodat bewoners niet onnodig moeten rondrijden. Fietsers
mogen in beide straten in beide richtingen rijden.

Lees verder onder de foto.

Om het verkeer te vertragen bij het binnenrijden van de bebouwde zone wordt er een verkeerkussen
geplaatst in de Nonnemielenseweg, 50 meter voor de start van de bebouwing.

Termijn van het proefproject

Het proefproject vindt gedurende 6 maanden plaats. De bermen worden aan het begin van de proefperiode hersteld. Op het einde van de proefperiode wordt deze maatregel geëvalueerd en wordt besloten worden of de ingreep al dan niet permanent wordt toegepast.

Meer informatie?

Voor meer informatie kan je steeds terecht bij de team Mobiliteit & openbaar domein.

Veerle R

Ik woon in Sint-Truiden

Learn More →