Focus op preventie, curatie en repressie in nieuw plan overlast

Gisterenavond vond er een extra politieraad plaats om de gestegen overlast en incidenten van de voorbije weken aan te kaarten. Eerste schepen Hilde Vautmans (Open Vld) drong aan op een nieuw, algeheel plan van aanpak waarbij preventie, curatie en repressie centraal staan. “Het veiligheidsgevoel van onze burgers is onze eerste prioriteit.”

Eerste schepen Hilde Vautmans (Open Vld): “Iedereen is geschrokken van het nieuws van afgelopen weken en vooral van de meldingen van burgers over hun onveiligheidsgevoel. Hoewel alle feiten los van elkaar staan, wijst dit duidelijk op een sterk veranderde wereld. We moeten deze situatie ernstig nemen. Wat mij betreft moet er een algeheel plan van aanpak komen die focust op preventie, curatie en repressie. Met het stadsbestuur hebben we op dit moment al tijdelijke maatregelen ingesteld tot eind oktober, namelijk het alcoholverbod en extra identiteitscontroles op afgebakende plaatsen. Maar er moet meer gebeuren.”
 
“Samen met de andere bestuursleden van Open Vld vragen wij dat er ingezet wordt op een verhoogd politietoezicht, overlegmomenten met verschillende betrokkenen zoals inwoners, uitbaters van horeca of nachtwinkels en extra controles op de verkoop van alcohol aan minderjarigen. Daarnaast, en dat is voor mij het allerbelangrijkst, moeten we preventiecampagnes opstarten en tijdig reageren op meldingen van onze burgers. Het vertrouwen van de burger in onze politiediensten moet terug omhoog. Er moet kort op de bal gespeeld worden en elke melding moet zo snel mogelijk opgevolgd worden. Ten slotte ben ik ook erg bezorgd over het druggebruik in onze stad. Ik pleit voor gerichte controles met drugshonden in bijvoorbeeld de stationsbuurt en stadsvesten en bewustmakingscampagnes voor onze jongeren”, aldus Vautmans.
 
“Er moet nu een periode komen van nultolerantie wat betreft de overlast in de binnenstad, en dus niet enkel aan het station. De lokale politie moet zijn korps herschikken en zijn focus opnieuw scherpstellen. Enkel het zwaartepunt op verkeerscontroles leggen, is niet voldoende. Er moet nu door de politiemensen in de straat krachtdadig worden opgetreden. Uiteraard moet er een globaal plan van aanpak komen met een juist evenwicht tussen preventie en repressie. Het is aan de burgemeester om daar kortelings mee te komen. Maar laat ons toch ook oog hebben voor het waterbedeffect. Als je duwt in Sint-Truiden, stijgt de overlast in pakweg Tienen. Daarom moet er een overleg komen tussen de burgemeesters van Tienen, Landen, Hasselt, Sint-Truiden en Luik om te kijken hoe we over de politiegrenzen heen kunnen kijken naar een oplossing”, besluit Hilde Vautmans.

Veerle R

Ik woon in Sint-Truiden

Learn More →