Extra versterking ordediensten Sint-Truiden

In de vooravond kwam de crisiscel met vertegenwoordigers van de Federale en Lokale Politie, Defensie, Parket, Noodplanning en Crisisbeheer Limburg en de veiligheidscel van het lokaal bestuur Sint-Truiden opnieuw samen om te kijken welke bijkomende maatregelen er genomen kunnen worden rond de illegale raveparty. Deze vindt sinds vrijdagavond plaats op het militair domein. De Lokale Politie krijgt de komende uren en dagen bijkomende versterking zowel van de Federale Politie als van Defensie. De prioriteit ligt bij het bewaken en beveiligen van de omgeving én het bijstaan van de buurtbewoners.

Lees verder onder de foto.

Op dit moment vragen heel veel mensen zich af waarom we de site niet ontruimen. Uiteraard is dat de eerste vraag die we zelf ook gesteld hebben aan de experten. Zij hebben hierin een duidelijk standpunt ingenomen: op basis van de beschikbare mensen en middelen is het op dit moment niet mogelijk om het uitgestrekte gebied met zo’n groot aantal aanwezigen, vaak onder invloed van verdovende middelen, op een veilige manier te ontruimen. Er zijn precedenten elders waarbij de politie optrad en hier sloeg de sfeer bij de aanwezigen zeer snel om met gevaar voor de ordediensten, omwonenden en met vandalisme tot gevolg.

“We begrijpen dat buurtbewoners zich onveilig voelen en gefrustreerd zijn omdat er niet ontruimd wordt. Ook als lokaal bestuur dringen we aan op bijkomende maatregelen. De omvang van dit illegaal event is zodanig groot dat ondersteuning van bovenaf noodzakelijk is. Ondertussen is ons bevestigd dat er extra mankracht zowel van de federale politie als defensie wordt ingezet. Onze prioriteit ligt bij het bewaken en beveiligen van de omgeving én het bijstaan van de buurtbewoners”, vertelt burgemeester Ingrid Kempeneers.

Ondertussen zijn er sinds vanmiddag in heel de provincie en op alle invalswegen politieacties op alcohol en drugs in het verkeer om de mensen die van plan waren naar Sint-Truiden te komen voor de illegale raveparty te controleren. Er werden al verschillende processen-verbaal opgesteld onder andere voor druginbreuken. De solidariteit van de politiezones die hieraan meewerken is bijzonder groot. De klok rond zijn ploegen op en rond het terrein aanwezig. Organisatoren, medeorganisatoren en aanwezigen worden geïdentificeerd en vastgestelde inbreuken worden in kaart gebracht want dit is een illegale bijeenkomst.

Veerle R

Ik woon in Sint-Truiden

Learn More →