N-VA Sint-Truiden schuift Günther Dauw naar voor als nieuwe schepen van Financiën en Economie.

N-VA betreurt dat Jo François gisteren besliste ontslag te nemen als schepen van Sint-Truiden, maar
heeft respect en begrip voor zijn beslissing. “Wij zijn Jo erg dankbaar voor zijn geleverde werk tijdens
de voorbije jaren. Zijn toewijding, engagement en steun in de tijd die komt, geeft ons als partij en als
coalitiepartner vertrouwen om verder te schrijven aan ons verhaal in Sint-Truiden”, zegt schepen
Mieke Claes.


Hiermee is meteen duidelijk dat N-VA binnen de bestaande meerderheid wenst verder te werken in
het belang van elke Truienaar.


“Voor N-VA Sint-Truiden is continuïteit in het beleid van cruciaal belang. We wensen dus het werk
verder te zetten met onze coalitiepartners”, benadrukt Nina Kvikvinia.


N-VA Sint-Truiden schuift intussen Günther Dauw als nieuwe schepen naar voor. Als debutant binnen
de politiek geraakte hij meteen verkozen in de Sint-Truidense gemeenteraad waar hij zich vooral
achter de schermen mengde in de meer technische discussies. Zijn ervaring als bedrijfsjurist voorziet
hem in elk geval van een stevig fundament om de rol als schepen van Jo François over te nemen.


“Het is absoluut een eer om een prachtige stad als Sint-Truiden mee te mogen besturen, al betreur ik
uiteraard de omstandigheden die tot het vertrek van Jo hebben geleid. Jo heeft al veel werk geleverd
om de financiën van de stad onder controle te krijgen en het ziet ernaar uit dat een nog strengere
begrotingsdiscipline zich opdringt. Ik zal mij nu zo snel mogelijk inwerken in de lopende dossiers en
mij dan ten volle inzetten in het belang van elke Truienaar”, aldus Günther Dauw in een eerste
reactie.

Veerle R

Ik woon in Sint-Truiden

Learn More →