Jo François (N-VA) stelt schepenmandaat ter beschikkingvan zijn partij: “coalitiepartners respecteerden hun gegevenwoord niet

Jo François stelt na iets meer dan vier jaar zijn mandaat als schepen van Financiën en Economie in
Sint-Truiden ter beschikking van zijn partij (N-VA). Dit maakte hij vandaag bekend aan zijn fractie,
waarin hij terug zal zetelen als gemeenteraadslid. “Ik ben een man die veel belang hecht aan een
gegeven woord. Bij sommige leden van het schepencollege moet ik evenwel vaststellen dat dat
veel minder het geval is. Onder zo’n omstandigheden wens ik dit niet langer te doen.”


“Ik heb altijd gewerkt vanuit een visie die gebaseerd is op de waarden en normen die ik in het leven
hanteer. Openheid en vertrouwen zijn daarbij essentieel. Wanneer ik tot drie keer toe in direct
contact de garantie krijg van de eerste schepen en de burgemeester dat zij een voorstel mee zullen
steunen, en dat gegeven woord nadien gewoon wordt gebroken, is dat niet alleen een gevaar voor
het betreffende dossier maar vooral vernietigend voor het onderling vertrouwen. Zo kan ik binnen
dit college onmogelijk nog functioneren.”


Het voorstel betreft de instap in een beoogde kapitaalverhoging in de NV Droneport via het AGB
Agost om zodoende een controlerende minderheid aan te houden. François dacht de steun van zijn
coalitiepartners te hebben, maar die trokken tegen eerder gemaakte afspraken in vorige maandag
deze steun terug in. “Dat over inhoud verschil in mening bestaat is normaal, maar dat met een
gegeven woord gesjacherd wordt, vind ik onaanvaardbaar”, aldus François.


De inhoudelijke discussie kadert in de moeilijke financiële situatie van de stad Sint-Truiden, waar
dringend het budget moet herzien worden. Sinds de energiecrisis en de loonindexatie van het
personeel dekken de inkomsten van de stad immers niet langer de lopende kosten en aflossingen
van leningen.


“Met drie maatregelen zou al een groot deel van de tekorten kunnen worden opgelost, met name
een differentiatie van de onroerende voorheffing, het herzien van een aantal heilige huisjes en het
depolitiseren van de uitgaven”, zegt François. “Het dossier van de differentiatie van de onroerende
voorheffing houdt in dat de sterkste schouders ook een zwaardere last dragen en dat je gelijktijdig
een aantal lokale belastingen laat uitdoven; met deze maatregel kom je al een heel eind, ware het
niet dat bepaalde persoonlijke belangen hierin blijkbaar een hinderpaal zijn.”


“Ook in de lopende kosten wordt nog veel te veel uitgegeven vanuit een sluimerende drang naar
profilering. Heel concreet stelde ik voor om maandelijks maximaal één foto, quote of publicatie van
een schepen toe te laten, waardoor de overal opduikende communicatiekosten ongetwijfeld
grotendeels zouden verdampen.”


“Indien hier geen werk van gemaakt wordt, zal een hard ingrijpen in bepaalde activiteiten en zelfs
personeel wellicht onvermijdelijk zijn, maar dat is iets waar gelukkig niemand achter staat.”


“In ieder geval ben ik mijn partij dankbaar voor de kansen die mij zijn gegund. Mijn grootste spijt is
dat ik nu het genoegen zal missen mij aan de zijde te mogen scharen van mijn partijgenoten en
medeschepenen Mieke Claes en Nina Kvikvinia. Met hen heb ik altijd een goede band en correcte
samenwerking onderhouden. Ik wens hen en mijn vervanger alle succes toe. Sint-Truiden kan er
bovendien op rekenen dat ik vanuit de N-VA-gemeenteraadsfractie het bestuur naar eer en geweten
zal blijven adviseren en controleren”, besluit François

Ik woon in Sint-Truiden

Learn More →