Start nutswerken voor vernieuwing van het kruispunt van de Montenakenweg met de Haspengouwlaan (N3)

donderdag 23 maart 2023

Agentschap Wegen en Verkeer en lokaal bestuur Sint-Truiden houden je graag op de hoogte van de geplande werken voor de vernieuwing van het kruispunt van de Montenakenweg met de Haspengouwlaan.

Nutswerken vanaf 27 maart 2023

De nutsbedrijven vernieuwen en verplaatsen hun kabels en leidingen voor water, gas, elektriciteit en telecom.

 • Ze starten maandag 27 maart aan de noordzijde van de Montenakenweg, kant centrum.
  • Gemotoriseerd verkeer ondervindt beperkte verkeershinder.
 • Vervolgens werken ze aan de zuidzijde Montenakenweg, kant opvangcentrum.
 • Ze eindigen op de N3 richting N80, waar het dubbelrichtingsfietspad komt.

Vernieuwing kruispunt vanaf mei 2023 tot najaar

De vernieuwing van het kruispunt gebeurt in dezelfde fases van de nutsmaatschappijen.

 • Zodra zij klaar zijn aan de noordzijde van het kruispunt starten we daar met infrastructuurwerken, ten vroegste vanaf mei.
 • Er komen nieuwe verkeerslichten en veilige fietsoversteken.
 • Aan de zuidkant van de Haspengouwlaan komt het definitief dubbelrichtingsfietspad tot aan het kruispunt met de N80.
 • De infrastructuurwerken duren zo’n 5 maanden, tot het najaar van 2023.

Wegenwerken zijn afhankelijk van werf- en weersomstandigheden. De planning kan dus nog wijzigen.

Beveiligde fietsstrook en versmalde rijstroken op Haspengouwlaan tijdens infrastructuurwerken

Fietsers

 • AWV voorziet een beveiligde fietsstrook op de rijweg tussen op- en afrit N80 en het kruispunt met de Montenakenweg.
 • Er komt een tijdelijke fietsoversteekplaats om de Haspengouwlaan te kruisen.
 • Aan kant centrum is een omleiding via de kleine Naamsesteenweg.

Gemotoriseerd verkeer

 • Verkeer op N3 blijft mogelijk, evenwel met hinder.
 • In elke rijrichting blijft één versmalde rijstrook beschikbaar met snelheidsbeperking.
 • Aan de kant van het kruispunt waar gewerkt wordt, is de zijstraat afgesloten.
 • Het stadscentrum blijft bereikbaar via de rotonde Stayen en Tiensesteenweg (N3e).

Ook fietstunnel 

In een volgende fase, ten vroegste in de loop van 2024, leggen we een fietstunnel aan langs de N3, onder de op- en afrit van de Naamsesteenweg (N80). In het verlengde daarvan komt nog een ontbrekend stuk fietspad onder de brug van de N80, dat zal aansluiten op het bestaande fietspad van de Kapelstraat richting Brustem.

Meer info

Alle informatie over de werken kan je terugvinden op www.wegenenverkeer.be/sint-truiden.   

Nog vragen? Contacteer de omgevingsmanager op 0465 09 40 84 (tijdens kantooruren) of via bereikbaar.limburg@wegenenverkeer.be

Foto ter illustratie

Veerle R

Ik woon in Sint-Truiden

Learn More →