Truiense scholen en verenigingen maken de straten schoon

Dit weekend wordt opnieuw campagne gevoerd tegen zwerfvuil. In Sint-Truiden dragen jeugd- en sportverenigingen, scholen en buurtcomités hun steentje bij door in hun eigen buurt rondslingerend afval op te ruimen. Dit jaar nemen zo’n 758 mensen deel aan de actie.

“Massa’s toeristen komen straks opnieuw naar Sint-Truiden om te genieten van onze prachtige natuur, daar hoort geen zwerfvuil in thuis”, vertelt schepen van Leefmilieu en Natuur Nina Kvikvinia. “Samen met heel wat Truienaren zetten we dit weekend dan ook onze schouders onder de actie ‘straat.net’. We schatten dat alle deelnemers samen zwerfvuil opruimen over een afstand van 450 km. De deelnemende scholen en verenigingen ontvangen van Limburg.net een vergoeding van 15 euro per opgeruimde kilometer.” 

Lees verder onder de foto.

“We zijn opnieuw met velen en we hebben een duidelijke boodschap: je afval in de natuur achterlaten is niet oké! De actie is slechts één onderdeel van ons gericht milieubeleid, dat via allerlei preventiemaatregelen mikt op een propere en leefbare stad. Naast deze jaarlijkse zwerfvuilactie, zorgen zo’n 254 mooimakers en onze mensen van team Reiniging er elke dag voor dat de stad er proper bijligt. Hun inzet is onmisbaar. Telkens als we ons afval, hoe klein ook, keurig in een afvalbak deponeren, maakt dat hun taak een beetje lichter”, aldus de schepen.

De actie ‘Straat.net’ loopt van 17 tot en met 19 maart 2023 en is een samenwerking van het lokaal bestuur Sint-Truiden, Limburg.net en de Openbare Afvalstoffenmaatschappij (OVAM).

Foto’s @Stad Sint-Truiden

Veerle R

Ik woon in Sint-Truiden

Learn More →