Hinder voor bus en tram door vakbondsstaking vrijdag 10/3

Het gemeenschappelijke vakbondsfront ACV/ACOD/VSOA houdt op vrijdag 10 maart een nationale stakingsdag. Hieraan neemt ook personeel van De Lijn deel. Dit brengt hinder teweeg voor de dienstverlening van De Lijn. De Lijn zorgt voor een aangepaste dienstregeling op vrijdag 10 maart. Vanaf woensdagavond zal deze te raadplegen zijn via de app en op de website van De Lijn.

Het gemeenschappelijke vakbondsfront ACV/ACOD/VSOA voert komende week actie in de openbare sector. De week wordt afgesloten op vrijdag 10 maart met een nationale stakingsdag in alle openbare sectoren. Met hun actie roepen de vakbonden de overheid op voor een versterking van de openbare diensten in al hun geledingen.

​De vakbondsactie kan in heel Vlaanderen hinder veroorzaken voor de dienstverlening door de bussen en trams van De Lijn. Hoe groot de impact op de dienstverlening zal zijn, en waar die het meest voelbaar wordt, staat momenteel nog niet vast. 

In het kader van het decreet continuïteit van de dienstverlening zorgt De Lijn alleszins voor een aangepaste dienstregeling. Deze wordt samengesteld op basis van de werkwillige chauffeurs. Woensdagavond 8 maart zal deze aangepaste dienstregeling bekend zijn, en dus ook de omvang van de hinder. 

De routeplanner zal vanaf woensdagavond 8 maart, zowel op de website als in de app, alle ritten tonen die zullen rijden op vrijdag 10 maart. Ritten die niet rijden, worden niét getoond. De routeplanner toont altijd de meest actuele situatie ; deze kan na woensdag mogelijks nog lichtjes wijzigen, bv. door last-minute ziektemeldingen van chauffeurs. 

De Lijn betreurt de hinder die de vakbondsstaking veroorzaakt voor haar bus- en tramreizigers.

​Info op de website: https://www.delijn.be/alternatievedienstregeling

Verle R

Ik woon in Sint-Truiden

Learn More →