Het Speelhof: domein in ontwikkeling

Het kasteeldomein speelhof in Sint-Truiden is een idyllisch plekje met een spraakmakende geschiedenis. Binnenkort start het lokaal bestuur Sint-Truiden met grondige renovatiewerken van het Herenhuis. Het restauratiedossier kwam er omwille van de slechte staat van het gebouw en het ontwikkelingspotentieel van de site in zijn totaliteit.

Beëindiging erfpachtovereenkomst

Om de volledige toekomstvisie te realiseren was het noodzakelijk om de erfpachtovereenkomst met de horeca-uitbater te beëindigen. Na de gerechtelijke procedure kon de stad Sint-Truiden per direct (juni 2023) beschikken over de volledige site. Na overleg met de horeca-uitbater echter, gaf het college van burgemeester en schepenen de toestemming om de taverne nog tot 30 september 2023 open te houden. Zo creëerde het een overgangsperiode voor de uitbaters en konden ouders van spelende kinderen nog de hele zomervakantie in de brasserie terecht voor een hapje en/of een drankje.

Het lokaal bestuur Sint-Truiden betaalt een onteigeningsvergoeding. Ze wenst de uitbaters nadrukkelijk te bedanken voor hun jarenlange inzet en dynamiek die er gecreëerd werd op de site.

Lees verder onder de foto.

Speeltuin en horeca

Ondertussen werkt het stadsbestuur naar een tijdelijke oplossing waarbij er een minimum aan horecafaciliteiten op het Speelhof aanwezig is zonder de gebouwen te benutten. Hierover wordt op een later tijdstip meer informatie gegeven.

Veerle R

Ik woon in Sint-Truiden

Learn More →