π•π¨π¨π«π«πšπ§π  𝐯𝐞𝐫π₯𝐞𝐧𝐞𝐧 𝐨𝐟 𝐀𝐫𝐒𝐣𝐠𝐞𝐧 𝐚π₯𝐬 𝐟𝐒𝐞𝐭𝐬𝐞𝐫?

πŸ‘‰ Loopt het fietspad door over een kruising, rotonde of zijstraat? Dan heb je als fietser voorrang op de voertuigen. Een doorlopend fietspad herken je aan de onderbroken markering aan beide zijden van het fietspad, het ronde blauwe verkeersbord met een fiets op en de vaak rode kleur.

🚴 Rij je als fietser op het fietspad? Dan moeten de auto’s voor je stoppen. πŸš—πŸ–

πŸ‘‰ Een fietsoversteek herken je aan de blok- of lijnmarkering, vaak in combinatie met haaientanden en een kleiner verkeersbord B1 (omgekeerde driehoek) voor de oversteek.

🚲🚢Het wijst erop dat jij als fietser voorrang moet verlenen aan het andere verkeer. πŸš—πŸ’¨

πŸ‘‰ Op alle andere plaatsen waar er geen fietspad voorzien is, blijven de gewone voorrangsregels gelden (en hebben de fietsers niet zomaar altijd voorrang).

⚠ Uiteraard is in alle gevallen, voorrang of niet, voorzichtigheid en hoffelijkheid belangrijk. Neem niet zomaar blindelings je voorrang, maak eerst oogcontact, wacht tot de voertuigen stil staan of de bestuurders je gezien hebben en ga dan pas verder.

Bron Stad Bilzen

Veerle R

Ik woon in Sint-Truiden

Learn More →