Toekomstvisie trage wegenTruienaren brengen het netwerk van trage wegen in kaart

Woensdagavond werd het startschot gegeven van het project Trage Wegen. Een grote groep Truienaren engageert zich om het netwerk van trage wegen van Sint-Truiden in kaart te brengen. Het lokaal bestuur Sint-Truiden werkt aan een tragewegenplan om het netwerk te verbeteren en te versterken.


Doorsteken, steegjes en fietsverbindingen, maar evengoed bospaden en veldwegen, zijn allemaal trage wegen. Voornamelijk voetgangers en fietsers zijn er de baas. Je vindt ze overal in Sint-Truiden: in de dorpskernen, tussen de wijken en doorheen de open ruimte. Trage wegen zijn vaak korte, snelle en veilige verbindingen. Ideaal voor zwakke weggebruikers.

Lees verder onder de foto.

“Op korte termijn wensen we een geactualiseerd beeld te krijgen van het netwerk trage wegen en ook de staat ervan. Daarom hebben we de hulp ingeroepen van inwoners, lokale organisaties en VZW Trage Wegen. Bovendien willen we ook samen nadenken over hoe we nu en in de toekomst omgaan met het Haspengouwse Landschap en de voetwegen die het mee vorm gegeven hebben in het verleden. De Coronacrisis benadrukte de grote nood aan een sterke, veerkrachtige en fijnmazige wandel- en fietsinfrastructuur. De toegenomen aandacht voor nabijheidstoerisme en staycations wees op het enorme potentieel van de eigen leefomgeving als vakantieland”, vertelt schepen van Ruimtelijke ordening en Wonen Mieke Claes.

Lees verder onder de foto.

Meer dan veertig Truienaren zullen samen met het lokaal bestuur, verschillende lokale organisaties én VZW Trage Wegen starten met de inventarisatie van alle trage wegen. Via een app kunnen ze makkelijk zelf aan de slag gaan.

Toekomstvisie trage wegen

“Ondertussen werken we ook verder aan ons tragewegenplan waarin we onze toekomstvisie concretiseren. De trage wegen bieden vaak een alternatieve en verkeersveilige route voor bijvoorbeeld schoolgaande kinderen, woon-werk en woon-winkel verkeer. Bovendien kunnen ze dorpskernen verbinden en fungeren als recreatie voor wandelaars als bijkomende wandelroutes”, gaat schepen van Ruimtelijke ordening en Wonen Mieke Claes verder. “Verder willen we de voetwegen ontwikkelen als natuurverbindingen en groene netwerken tussen bestaande en toekomstige waardevolle natuurelementen in functie van biodiversiteit. De trage wegen kunnen bovendien ingezet worden om initiatieven te ontwikkelen die de gevolgen van klimaatopwarming kunnen ondervangen.”

Op 4 juli 2022 haalde Sint-Truiden het subsidietraject “Trage Wegen” in kader van het Herstelfonds Europa binnen. Dit subsidietraject zal uitgerold worden om onze Truiense voetwegen in te zetten om duurzame verbindingen te maken tussen mens, natuur en landbouwer.

Wens je je ook te engageren voor dit project? Op onze website vind je meer informatie: https://www.sint-truiden.be/trage-wegen-0

Veerle R