Vlaanderen investeert ook in 2023 in een fietsveiliger Sint-Truiden 

Vlaams minister van Mobiliteit en Openbare Werken Lydia Peeters maakt werk van veilige en comfortabele fietsinfrastructuur, ook in Sint-Truiden. “We willen mensen stimuleren om vaker voor de fiets te kiezen. Zo kunnen we op korte termijn een fietsreflex opwekken zodat mensen bij elke korte tot middellange verplaatsing spontaan voor de fiets kiezen”, aldus minister Peeters. “Maar als we het gebruik van de fiets willen stimuleren, moeten we ook blijven investeren in fietsinfrastructuur.” Binnen het investeringsprogramma voor 2023 kan het lokaal bestuur Sint-Truiden rekenen op 300.000 euro voor een studie naar meer fietsveiligheid langs de N759 in de Trudostad. 

De Vlaamse overheid en het lokaal bestuur Sint-Truiden delen een sterke fietsambitie. Ze bundelen dan ook graag de krachten om de Truienaren veilig en vlot op de fiets te krijgen. Zo werken het Agentschap Wegen en Verkeer (AWV) en het lokaal bestuur samen om een aantal ontbrekende fietsschakels in te vullen en knelpunten veiliger te maken. 

Nieuwe fietspaden Nachtgaal

“De Nachtegaal, tussen de N80 en de N722 Hasseltsesteenweg, is een belangrijke schakel in het Bovenlokaal fietsroutenetwerk (BFF) en het recreatief fietsroutenetwerk. De aansluitende fietspaden in de Basiliekstraat werden door de stad al in 2012 heraangelegd. In de Nachtegaal is de situatie voor de fietser op dit moment nog niet veilig en dit door de smalle, gemarkeerde fietspaden en tevens de scherpe bocht ter hoogte van de spoorwegovergang. Deze onveilige situatie willen we aanpakken en veiliger maken. De Vlaamse overheid voorziet op haar investeringsprogramma voor 2023 voor 300.000 euro een studieopdracht voor veilige fietsinfrastructuur langs de N759”, vertelt waarnemend burgemeester Hilde Vautmans.

Lopende fietswerven in Sint-Truiden

Het Agentschap Wegen en Verkeer heeft samen met lokaal bestuur Sint-Truiden al heel wat fietswerven opgestart en afgerond. De meest ingrijpende werken situeren zich in de omgeving van de N3 waar o.a. fietsvoorzieningen aangelegd worden om de oost-west-verbinding te maken tussen de rotonde Stayen en de rotonde Fouga Magister. Zo maakt de Vlaamse overheid ook werk van de verdere realisatie van de fietssnelweg F21 Tienen – Sint -Truiden. 

•Alternatieve fietsroute voor N3 aangelegd door de Stad, via projectsubsidie van Vlaanderen.

•Rotonde Stayen: aanleg bypass langs de rotonde om vlottere doorstroming te realiseren met aanleg van een beveiligde fietsoversteek en aanleg van een dubbelrichtingsfietspad.

•Optimalisatie kruispunt N3 x Montenakenweg. 1,5 miljoen euro via AWV met bijdrage stad 224.000 euro.

•Fietstunnel N3 + fietspad langs de N3 richting Kapelstraat. 5,9 miljoen euro via AWV.

Veilige schoolomgevingen en -routes

Het lokaal bestuur geeft bijzondere aandacht aan het inrichten van verkeersveilige schoolomgevingen en -routes. Voor de realisatie hiervan worden ook Vlaamse subsidies aangewend. Daarnaast werkt het Agentschap Wegen en Verkeer ook heel wat knelpunten op schoolroutes langs gewestwegen weg. 

V.R.

Ik woon in Sint-Truiden

Learn More →
%d bloggers liken dit: