VUURWERK VERBODEN TIJDENS OUD OP NIEUW IN SINT-TRUIDEN

Vuurwerk is vaak mooi, maar het brengt ook heel wat gevaren met zich mee, voor mens én dier. Elk jaar geraken tal van dieren gewond ten gevolge van het vuurwerk. Sommige dieren sterven er zelfs aan. Niet alleen de luide knallen, maar ook sissen, fluiten en andere hoge geluidstonen zijn voor hen erg angstaanjagend.

Jaarlijks ontvangt de stad Sint-Truiden vragen omtrent de toelating voor het afsteken van vuurwerk tijdens de eindejaarsperiode. Het GAS-reglement vermeldt in artikel 86 een verbod vuurwerk af te steken, voetzoekers te laten ontploffen, carbuurkanonnen af te vuren of wensballonnen op te laten. In afwijking van artikel 86 kan de burgemeester voor uitzonderlijke gebeurtenissen vooraf toestemming verlenen om op een beperkt aantal plaatsen en gedurende een beperkte periode geluidsarm vuurwerk af te steken. Deze toestemming kan niet verleend worden aan particulieren.

Onlangs ontvingen alle gemeentebesturen een omzendbrief van Viceminister-president Ben Weyts, waarin hen wordt gevraagd om een verbod op pyrotechnisch materiaal zoals vuurwerk en voetzoekers tijdens de eindejaarsperiode in overweging te nemen.

Op basis van het GAS-reglement en op basis van de omzendbrief heeft het college van burgemeester en schepenen beslist om een totaalverbod in te voeren op het afsteken van pyrotechnisch materiaal zoals vuurwerk en voetzoekers tijdens de eindejaarsperiode.

Ze rekenen erop dat iedereen zich aan deze regel houdt. Wordt er toch vuurwerk afgestoken? Dan kan je deze tips gebruiken om je dier te kalmeren

Blijf vooral zelf rustig, dat kalmeert ook je dier.

Hou de lichten aan en zet wat televisie op om de lichtflitsen en het lawaai te verminderen.

Geef honden en katten de kans om ergens te schuilen, bijvoorbeeld onder een zetel.

Hou je dieren binnen.

V.R.

Ik woon in Sint-Truiden

Learn More →
%d bloggers liken dit: