Voorlopig geen invoering van BLAUWE zone in omgevingen Fruitwijk en Nieuw Sint-Truiden

Het lokaal bestuur Sint-Truiden organiseerde zaterdag 3 december een buurtoverleg rond parkeren in Sint-Truiden. Het overleg kwam er nadat de NMBS besliste om de stationsparking betalend te maken waardoor de parkeerdruk op de omliggende straten stijgt. De invoering van een blauwe zone zou ontradend kunnen werken. Hierover wilde het stadsbestuur de buurt inspraak geven. Zowel de bewoners omgeving Fruitwijk en de bewoners omgeving Nieuw Sint-Truiden verkiezen de invoering van een blauwe zone voorlopig uit te stellen. 

“We willen de Truienaren meer betrekken met het beleid want een stad maken we samen! De bewoners kennen hun buurt het best, daarom organiseerden we vandaag een buurtoverleg. Tijdens dit overleg gaven we de buurtbewoners inspraak over het al dan niet invoeren van een blauwe zone. In de straten van de blauwe zone mag je met de parkeerschijf twee uur gratis parkeren. Bewoners parkeren onbeperkt met een bewonerskaart”, vertelt waarnemend burgemeester Hilde Vautmans tevens bevoegd voor mobiliteit.

Nog geen invoering van een blauwe zone in de Fruitwijk

“Op dit moment zijn er geen beperkingen in tijd voor parkeren in de omgeving Fruitwijk. Zo’n zestig bewoners beslisten in overleg met het stadsbestuur om dat het komende half jaar ook zo te houden. Begin juni nodigen we de buurtbewoners uit en wordt de parkeerdruk opnieuw geëvalueerd”, aldus de waarnemend burgemeester.

Nieuw Sint-Truiden

De verkeers- en parkeerdruk  in Nieuw Sint-Truiden is het gespreksonderwerp van de tweede bijeenkomst rond parkeren in Sint-Truiden. Een negentigtal buurtbewoners waren hierop aanwezig. Hier was er vooral bezorgdheid rond de projectontwikkelingen in de Fabrieksstraat. Het stadsbestuur belooft een apart overleg te organiseren rond deze thematiek.

“Een interessant voorstel kwam er onder meer van één van de buurtcomités. Hier werd aangegeven dat mensen die hun kinderen afhalen aan het station de buurt op dat moment belasten. Want ook zij rijden de betalende parking niet meer op sinds deze betalend is. Een kiss and ride zone waarbij men binnen het kwartier gratis kan uitrijden kan soelaas bieden. We leggen dit voor aan de NMBS en hopen dat zij ons hierin vinden”, vertelt waarnemend burgemeester Hilde Vautmans. “Ondertussen starten we ook een proefperiode waarbij de René Lambrechtsstraat eenrichtingsverkeer wordt. Dit zullen we na drie maanden evalueren.”

De invoering van de blauwe zone is ook tijdens dit overleg uitgesteld. Het stadsbestuur wil een analyse doen waarin de zone wordt herbekeken.  Ook worden verschillende circulatieplannen en hun impact op de buurt en het verkeer bestudeerd. Deze informatie zal eind deze maand nog tijdens een nieuw overleg besproken worden.

“We wilden met het college naar de buurt komen om over deze ingrijpende beslissingen van gedachten te wisselen. We gaan met de voorstellen die we van de burgers kregen over het creëren van meer parkeerplaatsen aan de slag”, vertelt schepen van Financiën Jo François.

“We blijven met de buurten in gesprek en bekijken de voorstellen die we vandaag ontvingen”, aldus schepen van Wijkzaken Stijn Vanoirbeek.

Foto’s @Stad Sint-Truiden

V.R.

Ik woon in Sint-Truiden

Learn More →
%d bloggers liken dit: