Sint-Truiden telt vandaag maar liefst 22 begraafplaatsen.

Op deze kerkhoven bevinden zich tal van grafstenen en monumenten met een lokaal historisch belang. Toch zijn er in het verleden meermaals waardevolle graven en graftekens verloren gegaan. De voornaamste reden daarvoor is het ontbreken van een systematische inventarislijst van dergelijk funerair erfgoed. Het nieuwe inventarisatieproject van het lokaal bestuur Sint-Truiden moet voorkomen dat er in de toekomst nog meer van dit belangrijke erfgoed verdwijnt.

De opdracht omvat de inventarisatie van het funerair erfgoed van 13 kerkhoven te Sint-Truiden en de opmaak van een lijst met graven van lokaal historisch belang per kerkhof. De inventarisatie zal resulteren in een lijst met graven van lokaal historisch belang, die voor de toekomst bewaard en onderhouden zullen worden.

‘Er is dringend nood aan een algemene visie op het vlak van grafconcessies en begravingen’, verduidelijkt schepen van Monumentenbeheer en onroerend erfgoed Jelle Engelbosch. ‘Door het ontbreken van een inventarislijst van historisch waardevolle graven, is het opruimen van graven en grafstenen vandaag een ad-hocbeslissing, waardoor belangrijke graven en graftekens in het verleden zijn verdwenen en ook in de toekomst nog dreigen te verdwijnen. Met dit project willen we hier verandering in brengen.’

Daarnaast is er nood aan een algemene visie op het vlak van ruimtelijke ordening voor de toekomst van de kerken, maar ook van de kerkhoven, die zich veelal in de omgeving van kerken bevinden. ‘Een inventarislijst van het funerair erfgoed, mét een waardering, is een belangrijk instrument om die visie uit te werken en om dit type erfgoed te verankeren in het ruimtelijk beleid’, klinkt het.

Meer dan een beschrijving met foto’s

Op het vlak van erfgoed, is funerair erfgoed, net als religieus erfgoed, een buitenbeentje. Een systematische, gelijkmatige inventarisatie ervan vraagt een uitgebreide expertise op het vlak van zowel roerend als onroerend erfgoed. Daarom doet het lokaal bestuur van Sint-Truiden een beroep op de deskundigheid van het externe bureau INTRO Cultuur en Media, dat zich al enkele jaren toelegt op de inventarisatie van funerair erfgoed.

‘Het inventariseren en waarderen van funerair erfgoed is meer dan enkel een beschrijving van de graven met eventuele foto’s’, aldus schepen Engelbosch. ‘De vormelijke aspecten en de zeldzaamheid bepalen de waarde op het vlak van onroerend erfgoed. Lokale bekenden en voorname personen die in de graven begraven liggen, of de reden van begraving, zoals oorlog, ziekte… bepalen de waarde op het gebied van immaterieel erfgoed.’

Foto’s Stad Sint-Truiden

V.R

Ik woon in Sint-Truiden

Learn More →
%d bloggers liken dit: