Riolerings-en wegwerkzaamheden in Duras

Het lokaal bestuur Sint-Truiden en Fluvius werken samen verder aan de vernieuwing van het rioleringstelsel. Het volgende project, dat op 20 juni groen licht kreeg in de gemeenteraad, is gepland in de Grote Vinnestraat, Herestraat, Galgestraat, Duraslaan en Kleine Vinnestraat in Duras, deelgemeente van Sint-Truiden. Ook hier zal de huidige gemengde riolering vervangen worden door een gescheiden rioleringsstelsel. Tegelijk pakt het lokaal bestuur de weginfrastructuur aan in het projectgebied.

‘De bestaande weginfrastructuur wordt helemaal opengebroken en de riolering wordt heraangelegd. De omliggende woningen worden aangesloten op het nieuwe gescheiden rioleringsstelsel dat zal beantwoorden aan alle Vlaamse en Europese richtlijnen’, legt schepen van Openbare werken, nutsleidingen en riolering Johan Mas uit. ‘Dit rioleringsproject heeft een rechtstreekse impact op de waterkwaliteit in de ruime omgeving. Met de aanleg van het gescheiden stelsel, zorgen we ervoor dat er enkel zuiver water terechtkomt in omliggende grachten en waterlopen. De open grachten behouden we om de waterhuishouding in het projectgebied te vrijwaren.’

‘Fluvius neemt het voortouw in dit dossier. Het lokaal bestuur van Sint-Truiden treedt op als mede-opdrachtgever’, vervolgt de schepen. ’De kosten van deze werkzaamheden worden geraamd op een bedrag van 4.598.659,48 euro, inclusief btw, waarvan 1.178.061,73 euro, inclusief btw, ten laste van het lokaal bestuur. Als de voorgestelde planning behouden blijft, starten de voorbereidende nutswerkzaamheden vlak na het bouwverlof. De echte riolerings-en wegwerkzaamheden gaan dan begin zomer 2023 van start zodra een aannemer is aangesteld.’

‘Dat het bestaande wegdek wordt opengebroken voor de rioleringswerken, geeft ons ineens de kans om de veiligheid en toegankelijkheid van de weginfrastructuur in de projectzone te verbeteren’, vertelt Ingrid Kempeneers, waarnemend burgemeester, ook bevoegd voor mobiliteit. ‘We optimaliseren de kruispunten en zorgen voor veilige oversteekplaatsen. Ter hoogte van de overgang naar de bebouwde kom voorzien we acht groene snelheidsremmers in de Galgestraat, Herestraat, Duraslaan en Grote Vinnestraat. De voetpaden worden vernieuwd, alsook de compacte bushaltes, die we toegankelijk maken voor personen met een handicap.’

‘We zijn er ons van bewust dat werkzaamheden steeds voor hinder zorgen bij de omwonenden. Uiteraard proberen we zoals altijd het ongemak tot een minimum te beperken’, besluit de waarnemend burgemeester.

V.R

Ik woon in Sint-Truiden

Learn More →
%d bloggers liken dit: