Werkzaamheden Overbroekstraat feestelijk afgerondmet straatfeest voor de bewoners

Er is de voorbije maanden hard gewerkt aan de optimalisatie van het rioleringsstelsel in de Overbroekstraat. Met de aanleg van twee wacht- en erosiebekkens werd bovendien de erosieproblematiek en wateroverlast in het gebied aangepakt. Op vrijdag 17 juni nodigde het lokaal bestuur de buurtbewoners uit voor een hapje en een drankje in de Bloemenstraat waar het afgewerkte project feestelijk werd ingehuldigd.

De riolerings- en wegwerkzaamheden gingen in oktober 2020 van start onder schepen Ingrid Kempeneers. Het ambitieuze project werd deze week afgerond onder de nieuwe schepen van Openbare werken, nutsleidingen en riolering, Johan Mas.

‘De bestaande weginfrastructuur werd helemaal opengebroken en de riolering werd heraangelegd. Het nieuwe gescheiden rioleringsstelsel beantwoordt nu aan alle Vlaamse en Europese richtlijnen. Dat is niet alleen goed voor onze waterstromen, maar biedt ook aanvullende bescherming tegen wateroverlast,’ vertelt schepen Johan Mas.

De riolering werd aangelegd met Aquafin als opdrachtgever. De nutswerkzaamheden (aardgas, elektriciteit, kabeltelevisie) gebeurden in opdracht van Fluvius. Voor de riolerings- en wegenwerken trad het lokaal bestuur van Sint-Truiden op als mede-opdrachtgever. Deze werken werden uitgevoerd door Superbeton voor een bedrag van 1.496.345,95 euro, inclusief btw, waarvan 313.574,55 euro, inclusief btw, ten laste van het lokaal bestuur.

‘Dankzij de nieuwe erosiedam tegenover de Bosveldstraat wordt het water en de modder van het hoger gelegen aanpalende landbouwgebied efficiënt gebufferd, zonder hinder voor de omwonenden’, vervolgt de schepen. ‘Daarnaast zorgt het bufferbekken ervoor dat afzetting uit de riolering en beek gehouden wordt.’

‘Zoals altijd hebben we geprobeerd de hinder tot een minimum te beperken, maar dat neemt natuurlijk niet weg dat er af en toe een moeilijke of beperkte doorgang is geweest. Door de waterdragende ondergrond was dit zeker geen eenvoudige werf’, vervolgt Ingrid Kempeneers, waarnemend burgemeester ook bevoegd voor mobiliteit. ‘Met deze inhuldiging willen we in de eerste plaats de omwonenden en alle betrokken partijen bedanken voor hun begrip en constructieve samenwerking.’

@Stad Sint-Truiden
@Stad Sint-Truiden

V.R

Ik woon in Sint-Truiden

Learn More →
%d bloggers liken dit: