Tweede restauratiefase voor het Speelhof Sint-Truiden kan starten

Sint-Truiden is een prachtige monumentenstad. Het zaadje daarvoor werd al in 650 geplant toen Trudo, een Frankische edelman, er een abdij bouwde. Het Speelhof werd in de 16de eeuw ingericht als buitenverblijf voor de abten van de abdij. Vandaag is het een openbaar domein en wordt het nog altijd intensief gebruikt in zijn oorspronkelijke functie als ‘hof de plaisance’ net buiten de stad. Je kan er bijvoorbeeld wandelen, joggen, spelen, fietsen, de unieke rozentuin bezoeken of een terrasje doen. De restauratie van het Speelhof kadert in een innovatieve herbestemming waarbij de totaliteit van het historische complex een waardevolle en duurzame invulling krijgt. De stad zorgt ervoor dat “het Speelhof van de abten, een Speelhof voor de burgers is en blijft”, waar monumenten, landschappen, ruimtelijke ordening, natuur, toerisme en cultuur hand in hand gaan.’, aldus minister Matthias Diependaele. ‘Voor deze tweede restauratiefase wordt een premie van 1.358.538,49 euro toegekend.

Tijdens deze tweede restauratiefase worden het herenhuis, de orangerie en de bijgebouwen op de site casco gerestaureerd. In de toekomst zal het voormalig herenhuis ruimte bieden aan een innovatief speelconcept; de noordelijke dienstvleugel krijgt een horeca-functie.

Tijdens de eerste restauratiefase werd gestart met instandhoudingswerken aan de noordelijke dienstvleugel en de stalvleugel. In een derde fase komt de restauratie van de dwarsschuur en het secundair poortgebouw aan bod en in de vierde en laatste restauratiefase voorziet men de restauratie van het hoofdpoortgebouw, bijgebouwen, en stalvleugel, de omgevingsaanleg en restauratie van de tuinmuur.

Met de herbestemming van het Speelhof zet de stad Sint-Truiden in op een gepaste invulling van de site. Nieuwe functies zullen aansluiten bij de historische waarden en betekenis van de site, en maken het erfgoed voor een breed publiek toegankelijk. Naast de opwaardering van de cultuurhistorische waarde van de site, wordt met deze herbestemming ook ingezet op de brede maatschappelijke context. Toerisme, horeca, ontspanning en educatie moeten van het Speelhof en zijn landschappelijke omgeving een nieuwe attractiepool maken. De stad Sint-Truiden zet met dit project volop in op een integrale en geïntegreerde erfgoedzorg, waar monumenten, landschappen, ruimtelijke ordening, natuur, toerisme en cultuur hand in hand gaan.

Klik op de foto om deze te vergroten. (lees verder onder de foto)

Minister Matthias Diependaele – Jelle Engelbosch Eerste schepen van Sint-Truiden
@Stad Sint-Truiden

Geschiedenis en architecturale waarde

Het Speelhof werd in de 16de eeuw opgericht als buitenverblijf voor de abten van de Sint-Trudo-abdij. In de 18de eeuw werd het gebouwencomplex aangepast en uitgebreid. De site ligt aan de rand van het stadscentrum, naast het als werelderfgoed geklasseerde Begijnhof. Het is een groene long, uniek door zijn ligging en veelzijdigheid.


Het ommuurde en omgrachte gebouwencomplex omvat een herenhuis met dienstvleugels, stallingen, schuur en een poortgebouw, gegroepeerd rondom een rechthoekige, gekasseide binnenplaats. De huidige aanblik van het Speelhof gaat grotendeels terug op de (ver)bouwcampagne van de tweede helft van de 18de eeuw. Het gebouwencomplex, hoewel wellicht ouder in de kern, werd in die periode ingrijpend aangepast en uitgebreid. Begin 19de eeuw vestigde de familie de Pitteurs zich op het Speelhof en vormde het voormalige buitenverblijf om tot ‘kasteel’. Verschillende gebouwdelen ondergingen aanpassingen; zo werd een extra verdieping toegevoegd aan het hoofdvolume van het herenhuis en werden gevelopeningen in schuur en stalvleugel gewijzigd. De orangerie aan de erfgevel van het herenhuis dateert van 1900.

@Stad Sint-Truiden

V.R

Ik woon in Sint-Truiden

Learn More →
%d bloggers liken dit: