Internationale dag tegen Holebi-, Trans-, en Interseksefobie:  Sint-Truiden stuurt boodschappen van liefde de wereld in

Op 17 mei is het Internationale Dag Tegen Holebifobie, Transfobie en Interseksefobie (IDAHOT).  Wereldwijd spreken mensen zich uit over de sociale onwenselijkheid van discriminatie en geweld op grond van seksuele oriëntatie, seksevariatie, genderidentiteit en de expressie daarvan. Ook dit jaar toont het lokaal bestuur van Sint-Truiden zich solidair. Op de berichtenmuur die speciaal voor deze gelegenheid op de Grote Markt is opgesteld kan iedereen een boodschap van liefde de wereld insturen. 

In 2019 ondertekende het lokaal bestuur van Sint-Truiden de engagements- en partnerschapsverklaring 2019-2025 van Regenboog Limburg. ‘Het lokaal bestuur verbindt zich er graag toe om het lokaal regenboogbeleid verder uit te bouwen’,  zegt schepen van  Diversiteit en Gelijke Kansen Nina Kvikvinia. ‘Sint-Truiden is een warme en gastvrije stad, waar iedereen zich thuis moet kunnen voelen en zichzelf kan zijn. Daarom geven we de hele week een duidelijk signaal dat discriminatie, intimidatie en geweld, op welke grond dan ook, niet worden getolereerd.’

Boodschappen van liefde

Aan het Europaplein, het stadhuis op de Grote Markt, het Abdijplein en het stadskantoor wappert van 13 tot 17 mei naar jaarlijkse gewoonte de regenboogvlag als het symbool bij uitstek van de internationale LGBTQI+ -gemeenschap. Op de Grote Markt plaatste het lokaal bestuur een berichtenmuur in de regenboogkleuren met een hoogte van 1,50m en een lengte van 5m. ‘We roepen iedereen op om zich uit te spreken tegen haat en om tussen 13 en 17 mei deze muur en de sociale media van de stad te overladen met boodschappen van liefde en verdraagzaamheid’, aldus schepen Kvikvinia. ‘Er zijn zoveel manieren om mens te zijn, om elkaar graag te zien en om die liefde in wederzijds respect te beleven. Ik kijk er nu al naar uit om de inspirerende, verbindende en verrijkende berichten van onze Truienaars te lezen.’

Krachtig signaal

Medewerkers van het Lokaal bestuur Sint-Truiden waren talrijk aanwezig bij de start van de actie op de Groenmarkt in Sint-Truiden vrijdagmiddag. Ook zij wilden hun boodschap van liefde de wereld in te sturen. ‘Als schepen van Personeel ben ik ontzettend fier dat ook onze medewerkers een krachtig signaal geven. Elke collega is welkom in onze organisatie, wij aanvaarden jou zoals je bent! We zetten dan ook alles op alles opdat iedereen in de organisatie zichzelf kan zijn ongeacht diens seksuele geaardheid. Het lokaal bestuur telt meer dan 450 stuk voor stuk waardevolle personeelsleden die deze visie mee onderschrijven’, vertelt schepen van Personeel Hilde Vautmans.

Bewustmaking voor jongeren
De verspreiding van correcte informatie en bewustmaking bij alle leeftijdsgroepen zijn enkele van de speerpunten in de engagementsverklaring die het lokaal bestuur in 2019 ondertekende.  ‘Onderbouwde kennis verzamelen en ter beschikking stellen is van cruciaal belang. In de bibliotheek Toni Coppers worden voor verschillende leeftijdscategorieën 14 nieuwe boeken aangekocht rond het LGBTQ+-thema’, klinkt het. ‘We willen holebiseksualiteit en genderidentiteit vooral ook meer bespreekbaar bij jongeren. Op zondag 19 mei nodigen we daarom alle jeugdbewegingen van Sint-Truiden uit om op de Grote Markt samen even stil te staan rond deze thema’s’, zegt schepen van  Diversiteit en Gelijke Kansen Nina Kvikvinia. Een stad met een warm hart‘In Sint-Truiden worden alle inwoners gekoesterd voor wie ze zijn, ongeacht herkomst, huidskleur, leeftijd, vermogen, gender of seksuele voorkeur. Het regenboogbeleid is dan ook een belangrijk onderdeel van onze globale aanpak die ervoor zorgt dat alle inwoners zich goed voelen in onze stad. Truienaren hebben een warm hart en dit is een uitgelezen kans om het te tonen met een boodschap van liefde’, besluit waarnemend burgemeester Ingrid Kempeneers.
Voor meer info kan je terecht op https://www.sint-truiden.be/lgbt en https://www.idahot.be/.

Foto’s @Stad Sint-Truiden

V.R

Ik woon in Sint-Truiden

Learn More →
%d bloggers liken dit: