Truienaars denken mee over mobiliteit in‘Sint-Truiden beweegt’

Onder de noemer ‘Sint-Truiden beweegt’ wordt in Sint-Truiden nagedacht over de mobiliteit in de stad en de opmaak van een bereikbaarheidsplan. De volgende fase van dit participatietraject, waarin bewoners en andere belanghebbenden zich kunnen uitspreken over allerlei mobiliteitskwesties, gaat nu van start.

Het traject verloopt in verschillende fases. Zo was er in maart 2021 een uitgebreide enquête en in een volgende stap werden de bekommernissen verder concreet: meer ruimte voor fietsers en voetgangers, veilige schoolomgevingen, een aantrekkelijkere openbare ruimte, maar ook het stadscentrum bereikbaar houden met de auto, zowel voor inwoners als bezoekers.

‘Leefbaarheid en mobiliteit gaan hand in hand’, zegt waarnemend burgemeester Ingrid Kempeneers, tevens bevoegd voor mobiliteit.  ‘Een goede planning van verkeersstromen en -maatregelen is, in combinatie met doeltreffende communicatie en een goede uitvoering, essentieel voor de kwaliteit van mobiliteit. De mening van burgers rond mobiliteitsvraagstukken is vaak heel uiteenlopend. Toch is het belangrijk om samen met de bevolking nieuwe oplossingen te bedenken, te testen, te evalueren en bij te sturen. Zo komen we tot een breed gedragen mobiliteitsvisie.’

‘Ondertussen zijn we klaar voor de volgende stap’, aldus de waarnemend burgemeester. ‘Met de bijdragen van onze burgers en de inbreng van een klankbordgroep van handelaars, zorgverleners, scholen, fietsersbond, adviesraden en van de gemeenteraad, gingen we aan de tekentafel zitten en werkten we scenario’s uit voor de volgende fase in de opbouw van een bereikbaarheidsplan.’

‘We roepen al onze bewoners opnieuw op om actief mee te denken met de stad en nodigen hen van harte uit om hun opmerkingen en voorkeuren door te geven. Dat kan via het onlineparticipatieplatform via de stadswebsite, maar ze kunnen ook hun mening geven tijdens inloopmomenten op dinsdag 17 mei in het stadskantoor en op 18 mei in het stadhuis. Daar staan onze medewerkers dan klaar om hen te helpen met het invullen van de enquête.’

‘In een volgende stap zullen we de gekozen scenario’s verder uitwerken met een aantal sturende verkeersmaatregelen’, klinkt het. ‘Vermoedelijk wordt het resultaat een mix van verschillende voorstellen. Die testen we uit in een verkeersmodel om te bepalen of ze doen wat ze moeten doen en of er eventueel neveneffecten opduiken. Langs deze weg krijgt de binnenstad met inbreng van onze inwoners steeds meer concreet vorm.‘

Voor meer informatie kan je terecht op www.sint-truiden.be/denk-mee of bij het ContactCenter op 011 70 14 14.

De inloopmomenten voor het invullen van de enquête vinden plaats op dinsdag 17 mei van 9u-11u30: stadskantoor, Kazernestraat 13 en op woensdag 18 mei van 13u-16u: stadhuis, Grote Markt

@Stad Sint-Truiden

V.R

Ik woon in Sint-Truiden

Learn More →
%d bloggers liken dit: